خرید و فروش انلاین و اتوماتیک بیت کوین ، پرفکت مانی ، وب مانی معرفی سایت هادی : سایت هادی اماده ی خدمات خرید و فروش و تبادل انلاین تمامی پول های الکترونیک از قبیل : perfectmoney - web money - okpay - payeer - dixypay -wiredpay - cash u lavapay - bitcoin - litecoin - dogecoin - virtacoinو ... به مشتریان عزیز می باشد - سایت هادی تنها نماینده ی رسمی پرفکت مانی - اوکی پی و وب مانی و wiredpay در ایران می باشد ( دارای درگاه انلاین فروش یا تبادل ارزهای ذکر شده می باشد . ) - با تشکر بسیار رئیس سایت هادی http://exchangehadi.mihanblog.com 2017-02-20T11:21:42+01:00 text/html 2017-02-19T13:19:04+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi سایت ارزهای الکترونیک هادی - (Exchangehadi.(ir/com http://exchangehadi.mihanblog.com/post/1 <div><br></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/96082381029365590530.jpg" alt=""></a>&nbsp;<b>جهت خرید و فروش و تبدیل و اموزش ارزهای الکترونیک یا سوالات متداول درباره ی سایت</b></div><div><b><br></b></div><div><b>&nbsp;ارزهای الکترونیک هادی</b><b>&nbsp;بر اساس نیاز های خود بر روی یکی از بنر های زیر&nbsp;</b><b>کلیک نمایید .</b></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید از ما"><br></a><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید از ما"></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و شارژ انلاین و اتوماتیک بیت کوین و پرفکت مانی و وب مانی و اوکی پی و سایر ارزهای الکترونیک از ما"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/buy.jpg" alt=""></a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="">&nbsp; &nbsp;</a><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش انلاین و انی و سریع بیت کوین و پرفکت مانی و وب مانی و اوکی پی و سایر ارزهای الکترونیک به ما"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/sell.jpg" alt=""></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="تبدیل انلاین و اتوماتیک بیت کوین و پرفکت مانی و وب مانی و اوکی پی و سایر ارزهای الکترونیک به یک دیگر"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/exchange.jpg" alt=""></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/learn" target="" title="اموزش کامل کیف پول بیت کوین و پرفکت مانی و وب مانی و اوکی پی و سایر ارزهای الکترونیک از ما"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/learn.jpg" alt=""></a></div><div>&nbsp;<span style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; ">&nbsp;&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/27" target="" title="دریافت وب مانی رایگان"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/5656.jpg" alt=""></a>&nbsp; &nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/creditcard" target="" title="شارز انلاین و اتوماتیک ویزا و مستر کارت "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/45346.jpg" alt=""></a>&nbsp; &nbsp;<a href="https://telegram.me/exchangehadi" target="" title="جهت پیگیری سفارشات بیت کوین و پرفکت مانی و وب مانی و اوکی پی و سایر ارزهای الکترونیک">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/96552.jpg" alt=""></a></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://t.me/exchangeronlinehadi" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/45545.jpg" alt=""></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/faq" target="" title="سوالات متداول در مورد خرید و فروش وتبدیل و اموزش بیت کوین و پرفکت مانی و وب مانی و اوکی پی و سایر ارزهای الکترونیک"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/5745.jpg" alt=""></a></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><br></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><b style="font-size: x-small; direction: rtl;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin" style="font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/96082381029365590530.jpg" alt=""></a>&nbsp;مشتریان گرامی که از نحوه ی خرید یا فروش در سایت ارزهای الکترونیک هادی&nbsp;</b><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">اشنایی ندارند</b></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">&nbsp;می توانند از بخش <span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">"&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/faq" target="" title="">سوالات متداول مشتریان از سایت هادی</a>&nbsp;"</span> و یا از پشتیبان</b><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">&nbsp;انلاین&nbsp;</b><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">سایت سوالات&nbsp;</b></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">مورد نظر خود را بپرسند . &nbsp;</b></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><b style="font-size: x-small; direction: rtl;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin" style="font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/96082381029365590530.jpg" alt=""></a>&nbsp;خرید انلاین شارژ ویزا و مستر کارت و خرید انلاین ارزهای الکترونیک&nbsp;SBERBANK ،</b><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">&nbsp;QIWI ، ADVCASH به</b></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">&nbsp;سایت ارزهای الکترونیک هادی اضافه گردید .&nbsp;</b><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">&nbsp;</b><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/96082381029365590530.jpg" alt=""></a>&nbsp;<b style="font-size: x-small; direction: rtl;"><b style="direction: rtl;">مشتریانی که از موبایل اندرویدی استفاده می کنند برای اجرای سایت هادی</b></b><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">در گوشی اندرویدی&nbsp;</b><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">خود&nbsp;</b><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">از</b></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">&nbsp;این "&nbsp;<a href="http://www.dl.farsroid.com/app/Chrome-53.0.2785.124+++++4.1(FarsRoid.Com).apk" target="" title="">لینک</a>&nbsp;" نسخه ی اندروید مروگر اینترنتی گوگل کروم را دانلود نمایند .</b><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با تشکر بسیار&nbsp;</b><b style="font-size: x-small;">رئیس&nbsp;</b><b style="font-size: x-small; direction: rtl;">سایت ارزهای الکترونیک هادی</b>&nbsp;</p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><br></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><b><font size="2" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">فیلم اموزشی نحوه ی خرید از سایت ارزهای الکترونیک هادی :</font></b></p><p align="right" style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: right; "><br></p><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div>[http://www.aparat.com/v/qjtQB]</div></blockquote></div><div><br></div><div><br><table style="margin: 0px -1px 24px 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(231, 231, 231); text-align: right; width: 616px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Helvetica Neue', Helvetica, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 30px; line-height: 30px; background: rgb(246, 246, 246);"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><td style="margin: 0px; padding: 6px 10px; box-sizing: border-box; direction: ltr; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(202, 230, 255); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><h1 style="margin: 3px 0px 14px; padding: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; direction: rtl; text-rendering: optimizelegibility; text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, 'Times New Roman', 'Helvetica Neue', Helvetica, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 5px; background-color: rgb(233, 246, 255);"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin" style="text-align: left; background-color: rgb(246, 246, 246); font-family: Tahoma, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 30px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/8556.jpg" alt=""></a>&nbsp; &nbsp;</span><font color="#000000" face="tahoma" size="3"><span style="line-height: normal; background-color: rgb(51, 255, 51);">اخرین نظرات درباره ی سایت هادی</span></font></h1></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background: rgb(249, 249, 249);"><td style="margin: 0px; padding: 6px 10px; box-sizing: border-box; direction: ltr; line-height: 18px; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); vertical-align: top; border: 1px solid rgb(202, 230, 255); background: rgb(238, 246, 255);"><p align="right" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: right; margin-bottom: 45pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="font-size: x-small;">مهران قاسمی خرید 2000 میلی بیت کوین - این ششمین بار بود که خرید کردم سرعت پرداخت سایت سریع و راهنمایی عالی</b></p><p align="right" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: right; margin-bottom: 45pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="1"><b>&nbsp; داریوش فتاحی&nbsp;</b><b>- خرید 100.6</b></font><b><font size="1">&nbsp;میلی بیت کوین - &nbsp;تشکر از سرعت خوب</font></b></p><p align="right" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: right; margin-bottom: 45pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="1"><b>&nbsp;محمد جعفری - خرید 108.42 &nbsp;دلار پرفکت مانی - سایت خوب و مناسب&nbsp;</b></font></p><p align="right" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: right; margin-bottom: 45pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="1">&nbsp;بهروز ناصری&nbsp;</font></b><b><font size="1">-&nbsp;</font></b><b><font size="1">&nbsp;فروش &nbsp;52.34 &nbsp;دلار پرفکت مانی &nbsp;- در اولین فروش با یک سایت خیلی عالی و خوب روبه رو شدم &nbsp;</font></b></p><p align="right" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: right; margin-bottom: 45pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="1">&nbsp; الهام پرنیان &nbsp;- خرید 106.1 دلار اوکی پی - اتوماتیک و انلاین </font></b><b><font size="1">&nbsp;</font></b><b><font size="1">&nbsp;</font></b></p><p align="right" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: right; margin-bottom: 45pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="1">ساناز صابری - خرید 16.81 دلار وایرد پی - من این ارز کمیاب و پیدا نشدنی را در هر جا گوگل جستجو می کردم ولی پیدا نمی کردم&nbsp;</font></b><b><font size="1">که بخرم&nbsp;</font></b><b><font size="1">حالا&nbsp;</font></b><b><font size="1">خیلی راحت و اسان این ارز &nbsp;کمیاب را از سایت شماخریدم</font></b></p><p align="right" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: right; margin-bottom: 45pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="1"><b>زاهد دلاوری - فروش 147.25میلی بیت کوین - &nbsp;سرعت پرداخت تومان انقدر سریع هستش که مثل خرید بیت کوینه</b></font></p></td></tr></tbody></table><br><br><p><b style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(51, 255, 51);">سایت ارزهای الکترونیک هادی تایید شده توسط :</b><b style="background-color: rgb(153, 255, 153); text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;"> </b><b style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="1" style="background-color: rgb(255, 102, 102);">(بر روی بنر های زیر کلیک نمایید )</font></b></p><p><b style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="1"><br></font></b></p><p><a href="https://perfectmoney.is/public_view.html?id=6262259" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/4555.jpg" alt=""></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=319910146221" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/54545.jpg" alt=""></a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/465565.png" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/455.png" alt=""></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p><br></p><p><a href="https://www.okpay.com/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/5455.jpg" alt=""></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://irpul.com/panel/trust.php/exchangehadi.ir" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://img.irpul.com/trust.png" alt=""></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/113" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/4545.jpg" alt=""></a></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.behpardakht.com/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/585655.png" alt=""></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://pardano.com/p/verify?user=pd430ukml6o" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upload-photos.ir/images/50039924232329587369.jpg" alt="خرید انلاین بیت کوین , پرفکت مانی , وبمانی در ایران"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p align="right" style="text-align: right; margin-bottom: 45pt; "><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(51, 255, 51);">پل های ارتباطی با سایت ارزهای الکترونیک هادی :<font color="#6f6f6f">&nbsp;</font></b></p><p align="right" style="text-align: right; margin-bottom: 45pt; "><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/5456.jpg" alt=""></a>&nbsp;&nbsp;<b style="font-size: small;"><font face="Tahoma, sans-serif" style="line-height: 24pt; ">ایمیل : &nbsp;</font></b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/54556.jpg" alt=""></p><p align="right" style="text-align: right; margin-bottom: 45pt; ">&nbsp; &nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/55263.jpg" alt=""></a>&nbsp;<b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 24pt;">ادرس سایت هادی : ایران - استان تهران</b></p><p align="right" style="text-align: right; margin-bottom: 45pt; "><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/52415.jpg" alt=""></a>&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 24pt;">تلفن های تماس </b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 24pt;">برای مشتریان ایرانی :</b></span>&nbsp;<b>09337161985 - 09147609100</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p align="right" style="text-align: right; margin-bottom: 45pt; "><b style="font-size: x-small; direction: rtl;"><b style="direction: rtl;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin" style="font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/96082381029365590530.jpg" alt=""></a>&nbsp;&nbsp;</b></b><b>سایت هادی تحت هیچ شرایطی در حوزه ی فعالیت های مرتبط با صرافی ها از جمله خرید&nbsp;</b></p><p align="right" style="text-align: right; margin-bottom: 45pt; "><b>و فروش</b><b>&nbsp;ارز</b><b>&nbsp;اسکناس - حواله ورود پیدا نکرده و نخواهد کرد و سایت هادی هیچ گونه خرید و فروش و&nbsp;</b></p><p align="right" style="text-align: right; margin-bottom: 45pt; "><b>اطلاع رسانی ارز و سکه ندارد . </b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 24pt;">&nbsp;</b></p><p align="right" style="text-align: right; margin-bottom: 45pt; "><b style="font-size: 12px; word-spacing: 6px; direction: rtl;"><span style="direction: rtl; line-height: 16.89px;"><font size="1" style="direction: rtl;"><b style="word-spacing: 0px; direction: rtl;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin" style="font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/96082381029365590530.jpg" alt=""></a>&nbsp;</b></font></span></b><font size="1"><span style="word-spacing: 6px;"><b>تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه&nbsp;</b></span></font><b style="font-size: 12px; word-spacing: 6px; direction: rtl;"><span style="direction: rtl; line-height: 16.89px;"><font size="1" style="direction: rtl;"></font></span></b></p><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; direction: rtl; display: inline !important;"><b style="font-size: 12px; word-spacing: 6px; direction: rtl;"><span style="direction: rtl; line-height: 16.89px;"><font size="1" style="direction: rtl;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; direction: rtl; display: inline !important;"><font size="1"><span style="word-spacing: 6px;"><b>می باشد</b></span></font></div></font></span></b></div><b style="font-size: 12px; text-align: right; word-spacing: 6px; direction: rtl;"><span style="direction: rtl; line-height: 16.89px;"><font size="1" style="direction: rtl;"></font></span></b><div style="direction: rtl; display: inline !important;"><b style="font-size: 12px; text-align: right; word-spacing: 6px; direction: rtl;"><b style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl; line-height: 16.89px;"><font size="1" style="direction: rtl;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; direction: rtl; display: inline !important;"><b style="font-size: 12px; word-spacing: 6px; direction: rtl;"><span style="direction: rtl; line-height: 16.89px;"><font size="1" style="direction: rtl;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; direction: rtl; display: inline !important;"><b style="font-size: 12px; word-spacing: 6px; direction: rtl;"><span style="direction: rtl; line-height: 16.89px;"><font size="1" style="direction: rtl;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; direction: rtl; display: inline !important;"><font size="1"><span style="word-spacing: 6px;"><b>&nbsp;و&nbsp;</b></span></font><b style="font-size: 12px; word-spacing: 6px; direction: rtl;"><span style="direction: rtl; line-height: 16.89px;"><font size="1" style="direction: rtl;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; direction: rtl; display: inline !important;"><font size="1"><span style="word-spacing: 6px;"><b>فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.</b></span></font></div></font></span></b></div></font></span></b></div></font></span></b></div></font></span></b></b></div></div><div><font size="1"><span style="word-spacing: 6px;"><b><br></b></span></font></div><div><font size="1"><span style="word-spacing: 6px;"><b><br></b></span></font></div><div><b style="text-align: right; word-spacing: 6px; direction: rtl;"><span style="direction: rtl; line-height: 16.89px;"><font size="1" style="direction: rtl;"><b style="word-spacing: 0px; direction: rtl;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin" style="font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1753077/96082381029365590530.jpg" alt=""></a><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">&nbsp;</span></b></font></span></b><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><b><font size="1">تمامی حقوق این سایت برای ارزهای الکترونیک هادی محفوظ می باشد و هرگونه</font></b><b style="font-size: x-small;">&nbsp;کپی برداری</b><b style="font-size: x-small;">&nbsp;از طرح و مطالب</b></span></div><div><b style="font-size: x-small; background-color: rgb(51, 255, 51);"><br></b></div><div><b style="font-size: x-small; background-color: rgb(51, 255, 51);">&nbsp;سایت پیگرد قانونی دارد.</b></div><div><div><div><b><font size="2"><span style="line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></b></div><div><b><font size="2"><span style="line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></b></div><div><b><font size="2"><span style="line-height: 20px; text-align: center;"><br></span></font></b></div><div></div></div><div></div></div> text/html 2017-02-19T13:18:00+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi معرفی ارز های الکترونیک http://exchangehadi.mihanblog.com/post/2127 <div><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" color="#99ff99"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir" target="" title="بیت کوین ( Bitcoin ) چیست "><font size="3">بیت کوین ( Bitcoin ) چیست</font></a></div><div><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><br></font></b></div><div><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div><a href="http://exchangehadi.ir" target="" title="خرید بیت کوین-خرید سریع بیت کوین-خرید انلاین بیت کوین-فروش بیت کوین-فروش انلاین بیت کوین-خرید و فروش بیت کوین-خرید دلار بیت کوین-فروش دلار بیت کوین-خرید و فروش دلار بیت کوین-تبدیل بیت کوین به ریال-خرید bitcoin-فروش bitcoin-خرید و فروش bitcoin">بیت کوین</a><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><b><font size="2">&nbsp;یک شبکه توافقی است که یک سیستم پرداخت جدید و یک نوع پول کاملاً دیجیتال را&nbsp;</font></b></span></div><div><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div><font size="2"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><b>بوجود آورده است.&nbsp;</b></span><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">این اولین شبکه پرداخت نقطه به نقطه تمرکز زدایی شده است که توسط کاربرانش</b></font></div><div><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></b></div><div><font size="2"><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;بدون هیچگونه اختیار مرکزی&nbsp;</b><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">و یا واسطه ای، نیرومند شده است. از نقطه نظر یک کاربر، بیت کوین</b></font></div><div><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></b></div><div><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;بسیار شبیه پول نقد اینترنتی است.</font></b></div><div><br></div><div><b style="font-size: small; font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><br></b></div><div><b style="font-size: small; font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 204);">لینک های مفید :</b></div><div><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div><b><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">1-&nbsp;</span></span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="">خرید بیت کوین</a><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;2-&nbsp;</span></span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="">فروش بیت کوین</a><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;3 -&nbsp;</span></span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">تبدیل بیت کوین</a><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp; 4 -&nbsp;</span></span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/learn" target="" title="">اموزش بیت کوین</a></b></div><div><br></div><div><b>5 -<a href="https://blockchain.info" target="" title=""> سایت رسمی و ایجاد کیف پول انلاین بیت کوین &nbsp;https://blockchain.info</a></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir" target="" title="پرفکت مانی ( Perfect Money ) چیست"><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">پرفکت مانی&nbsp;</font></b><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">( Perfect Money )&nbsp;</font></b><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">چیست</font></b></a><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">&nbsp;؟</font></b></div><div><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><br></font></b></div><div><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir" target="" title="خرید پرفکت مانی-خرید و فروش پرفکت مانی-فروش پرفکت مانی">پول الکترونیکی پرفکت مانی (PerfectMoney)</a><font size="2"><b><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;در سال 2007 شروع به کار کرده و در کشور پاناما به</span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: tahoma, arial;"><br></span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;ثبت رسیده است.</span><span style="font-family: tahoma, arial;">این حساب اینترنتی همانند وب مانی از سایتهایی ست که تا به حال قوانین تحریمی</span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: tahoma, arial;"><br></span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;را در قبال ایرانی ها اعمال نکرده و از محبوبیت بالایی در کشور ما برخورداره. زبان فارسی جز مترجم</span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: tahoma, arial;"><br></span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;های&nbsp;</span></b></font><b style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">موجود روی این سایت است . همچنین&nbsp;</span><font face="BYekan"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box;">لوگویی زیبا از ایران</span></font><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;عزیز در پیج فارسی این سایت&nbsp;</span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, arial;"><br></span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">می باشد.</span></b></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: tahoma, arial;"><br></span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: tahoma, arial;"><br></span></b></font></div><div><div><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><b>لینک های مفید :</b></font></span></div><div><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div><b><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">1-&nbsp;</span></span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="">خرید پرفکت مانی</a><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;2-&nbsp;</span></span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="">فروش پرفکت مانی</a><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;3 -&nbsp;</span></span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">تبدیل پرفکت مانی</a><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp; 4 -&nbsp;</span></span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/learn" target="" title="">اموزش پرفکت مانی</a></b></div></div><div><br></div><div><b>5 -<a href="http://perfectmoney.is" target="" title="">&nbsp;سایت رسمی و ایجاد کیف پول انلاین پرفکت مانی &nbsp;</a></b><a href="http://perfectmoney.is" target="" title=""><font color="#0000ee"><b><u>http://perfectmoney.is</u></b></font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir" target="" title="وب مانی ( Web Money ) چیست"><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">وب مانی&nbsp;</font></b><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">( Web Money )&nbsp;</font></b><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">چیست</font></b></a><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">&nbsp;؟</font></b></div><div><b style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5" style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><br></font></b></div><div><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">وبمانی (</span></b></font><a href="http://exchangehadi.ir" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">webmoney</a><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">)، یک سیستم پرداخت الکترونیکی سریع و محیطی برای کسب و</span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><br></span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">&nbsp;کارهای آنلاین</span></b></font><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">&nbsp;است که امکان انجام تراکنش‌های مالی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون&nbsp;</span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><br></span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">نیاز به حساب بانکی یا کارت&nbsp;</span></b><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">اعتباری فراهم می‌کند. این تراکنش‌ها بسیار امن، غیرقابل&nbsp;</span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><br></span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">بازگشت و غیرقابل شناسایی هستند. در حال&nbsp;</span></b><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">حاضر حدود ۶ میلیون&nbsp;</span><font face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer;">کاربر</span></font><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">&nbsp;بر روی سیاره&nbsp;</span><font face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer;">زمین</span></font><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">&nbsp;</span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><br></span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">از خدمت وب‌مانی استفاده می‌کنند و روز به روز امکانات&nbsp;</span></b><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">و خدمات وب‌مانی و همچنین کاربران&nbsp;</span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><br></span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">این&nbsp;</span><font face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer;">پول الکترونیکی</span></font><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">&nbsp;رو به افزایش است. مهم‌ترین ویژگی این سامانه&nbsp;</span></b><b style="font-size: small;"><font face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer;">پول الکترونیکی</span></font><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">&nbsp;</span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><br></span></b></div><div><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">برخورداری&nbsp;</span></b><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">از&nbsp;</span><font face="Tahoma, Iranian Sans, DejaVu Sans, Noto Kufi Arabic, Droid Arabic Kufi, sans-serif"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; cursor: pointer;">امنیت</span></font><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;">&nbsp;بالا است.</span></b></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><br></span></b></font></div><div><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><br></span></b></font></div><div><div><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2"><b>لینک های مفید :</b></font></span></div><div><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div><b><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">1-&nbsp;</span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="">خرید وب مانی</a><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;2-&nbsp;</span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title=""><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">فروش&nbsp;</span><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">وب مانی</span><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</span></a><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;3 -&nbsp;</span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">تبدیل&nbsp;</span><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">وب مانی</span></a><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp; 4 -&nbsp;</span></font><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/learn" target="" title=""><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">اموزش&nbsp;</span><span style="font-family: DroidNaskh, sans-serif; text-align: justify;">وب مانی</span></a></b></div></div><div><a href="https://www.wmtransfer.com" target="" title=""><div><br></div></a><div><b>5 -<a href="https://www.wmtransfer.com" target="" title="">&nbsp;سایت رسمی و ایجاد کیف پول انلاین وب مانی &nbsp;</a></b><a href="https://www.wmtransfer.com" target="" title=""><font color="#0000ee"><b><u>https://www.wmtransfer.com</u></b></font></a></div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T13:17:56+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi شارژ حساب وایرد پی-wiredpay http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4366 <a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="3">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</font></a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay"><font size="4">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><br></div><div><font size="4"><b>لینک مرتبط</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#cc0000"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید انی وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید سریع وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید مستقیم وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید فوری wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید وایرد پی در کمترین زمان ممکن</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی در کمترین زمان</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">سایت خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>صرافی خرید وایرد پی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">صرافی wiredpay</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>سایت خرید wiredpay</b></font></a></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</a></font></div></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T13:15:57+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi صرافی خرید وایرد پی http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4365 <a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="3">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</font></a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay"><font size="4">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><br></div><div><font size="4"><b>لینک مرتبط</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#cc0000"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید انی وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید سریع وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید مستقیم وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید فوری wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید وایرد پی در کمترین زمان ممکن</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی در کمترین زمان</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">سایت خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>صرافی خرید وایرد پی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">صرافی wiredpay</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>سایت خرید wiredpay</b></font></a></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</a></font></div></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T13:13:33+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi خرید وایردپی http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4364 <a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="3">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</font></a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay"><font size="4">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><br></div><div><font size="4"><b>لینک مرتبط</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#cc0000"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید انی وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید سریع وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید مستقیم وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید فوری wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید وایرد پی در کمترین زمان ممکن</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی در کمترین زمان</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">سایت خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>صرافی خرید وایرد پی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">صرافی wiredpay</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>سایت خرید wiredpay</b></font></a></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</a></font></div></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T13:10:29+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi خرید دلار وایرد پی در ایران http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4363 <a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="3">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</font></a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay"><font size="4">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><br></div><div><font size="4"><b>لینک مرتبط</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#cc0000"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید انی وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید سریع وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید مستقیم وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید فوری wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید وایرد پی در کمترین زمان ممکن</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی در کمترین زمان</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">سایت خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>صرافی خرید وایرد پی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">صرافی wiredpay</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>سایت خرید wiredpay</b></font></a></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</a></font></div></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T13:08:34+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi خرید ارز اینترنتی وایرد پی http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4362 <a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="3">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</font></a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay"><font size="4">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><br></div><div><font size="4"><b>لینک مرتبط</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#cc0000"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید انی وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید سریع وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید مستقیم وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید فوری wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید وایرد پی در کمترین زمان ممکن</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی در کمترین زمان</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">سایت خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>صرافی خرید وایرد پی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">صرافی wiredpay</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>سایت خرید wiredpay</b></font></a></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</a></font></div></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T13:07:04+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi خرید انی وایرد پی http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4361 <a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="3">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</font></a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay"><font size="4">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><br></div><div><font size="4"><b>لینک مرتبط</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#cc0000"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید انی وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید سریع وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید مستقیم وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید فوری wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید وایرد پی در کمترین زمان ممکن</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی در کمترین زمان</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">سایت خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>صرافی خرید وایرد پی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">صرافی wiredpay</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>سایت خرید wiredpay</b></font></a></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</a></font></div></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T12:49:23+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi خرید وایرد پی http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4360 <a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="3">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</font></a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay"><font size="4">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><br></div><div><font size="4"><b>لینک مرتبط</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#cc0000"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#cc0000"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید انی وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید سریع وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید مستقیم وایرد پی</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید دلار wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید فوری wiredpay</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>خرید وایرد پی در کمترین زمان ممکن</b></font></a></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید وایرد پی در کمترین زمان</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">سایت خرید وایرد پی</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>صرافی خرید وایرد پی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">صرافی wiredpay</a></font></b></div><div><b><font size="2" color="#6600cc"><br></font></b></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b><div></div></b></font></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی"><font size="2" color="#6600cc"><b>سایت خرید wiredpay</b></font></a></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-شارژ وایرد پی-خرید wiredpay-خرید دلار وایرد پی">خرید دلار وایرد پی - wiredpay</a><font size="4">&nbsp;در سایت ارزهای الکترونیک هادی در لینک زیر</font><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وایرد پی-خرید دلار وایرد پی-خرید wiredpay"><font size="4">http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T12:32:48+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi پی پال (PayPal) چیست؟ http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4359 <p class="post-title" style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">پی پال (PayPal) چیست؟</font></span></p><p class="post-title" style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">اگر شما هم کمی در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت کرده باشید بدون شک نام PayPal را شنیده اید .</font></span></p><div style="direction: rtl;"><p style="direction: rtl;"><font size="2"><span style="direction: rtl;">پی پل در حقیقت یک حساب بانکی اینترنتی است که امکان پرداخت و دریافت پول در وب را براحتی فراهم آورده است .</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">این کمپانی در کشور آمریکا قرار دارد و بیش از یکصد میلیون کاربر در سطح جهان از این حساب برای خرید ، فروش و کلیه پرداخت های خود استفاده می کنند و بعلت امنیت و هماهنگی با کلیه کارت های اعتباری و حساب های بانکی محبوبیت بسیار زیادی در بین کاربران اینترنت دارد.</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">از جمله خدماتی که می توان با استفاده از این حساب بانکی معتبر دریافت کرد عبارتند از :</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">- دریافت ، پرداخت و انتقال وجه به حساب دیگران</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">- خرید و فروش کالا در سایت معتبر Ebay</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">- خرید از 90درصد سایتهای اینترنتی مانند سایت های فروش دامنه و فضای میزبانی وب ، فروشندگان نرم افزار و پرداخت حق عضویت در سایت هایی مانند رپیدشیر و ...</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">- انتقال از حساب paypal به حساب بانکی و یا کارت اعتباری خود</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">- فروش و ارائه خدمات خود در اینترنت و دریافت وجه آن از طریق این حساب</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">- و ...</span><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">اقتتاح یک حساب پی پال بسیار راحت و رایگان است (البته برای کشور ما بعلت تحریم محدودیت هایی وجود دارد)&nbsp;</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">در پی پال سه نوع حساب وجود دارد Personal , Premier , Business</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">حساب personal (شخصی) بعنوان یک حساب عادی برای گردش های مالی در سطح کم بکار می رود.</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">حساب Premier علاوه بر قابلیت‌های حساب شخصی، توان دریافت کارت اعتباری، کارت بانکی و حساب بانکی را هم دارد. بعلاوه مشخصه‌هایی مانند سبد خرید و گزارش پرداخت نیز دارد. داشتن این نوع حساب مشمول پرداخت هزینه است.&nbsp;</span><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">نوع دیگر حساب، بیزنسی است و مخصوص افرادی است که کارهای تجاری بزرگتر دارند و یا فروشگاه آنلاین را اداره می‌کنند. این حساب می‌تواند تحت نام بیزنس شما باشد. امکانات این سیستم بسیار خوب است. برای استفاده از این حساب هم باید پول پرداخت نمائید.&nbsp;</span><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">حساب PayPal را می‌توان در چند دقیقه باز کرد. کارهای بررسی اعتبار، قبلا بوسیله موسسه کارت اعتباری و بانک شما انجام شده است. حال باید به PayPal بگویید که اطلاعات شما را به ایمیل‌تان وصل کند. اطلاعات شما بصورت محرمانه نزد PayPal میماند و ایمیل‌تان بعنوان PayPal ID واحد شما انتخاب می‌شود. آدرس ایمیل و آدرس ارسال بسته شما تنها اطلاعاتی است که به رویت در می‌آید.&nbsp;</span></font></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">&nbsp;</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;<strong style="direction: rtl;">نکات مهم در مورد paypal</strong></font></span></p><p style="direction: rtl;"><font size="2"><span style="direction: rtl;">برای استفاده از حساب paypal لازم است شما اطلاعاتی در مورد قوانین این سایت داشته باشید تا دچار مشکل نشوید تا احتمالا متحمل ضرر مالی نگردید !&nbsp;</span><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">همانطور که می دانید کشور ایران بعلت تحریمات اقتصادی حق استفاده از این حساب را ندارد و کاربران ایرانی متاسفانه مجبور هستند با هویت جعلی اقدام به افتتاح و استفاده از این حساب نمایند و چون این سایت اخیرا نسبت به این قضیه سختگیری بیشتری بخرج میدهد باید در استفاده از این حساب محطاط تر عمل کنید بدین منظور به نکات زیر توجه نمائید :</span><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">برای افتتاح و کار با این حساب حتما از IP ثابت اختصاصی غیر ایرانی استفاده کنید .توصیه میشود فقط در صورت ضرورت به حساب خود مراجعه کنید زیرا تمامی گزارشات توسط ایمیل بطور اتوماتیک برایتان ارسال میشودر و نیازی به مراجعه مکرر به حساب paypal خود ندارید.</span><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">برای ثبت نام از کشور های "آمریکا،انگلیس،کانادا،استà ? الیا" استفده نکنید زیرا این کشورها برای وریفای شدن احتیاج به حساب بانکی دارند که اینکار بسیار مشکل است شما بهتر است از کشور هند برای اینکار استفاده کنید یعنی یک آدرس هند را وارد کنید تا شما را بعنوان یک شهروند هندی بشناسند و حتما سئوالات امنیتی که در هنگام ثبت نام وارد می کنید را بخاطر بسپارید . توجه کنید که حساب شما حتما باید وریفای (verify) شود برای اینمنظور شما میتوانید با یک ویزا کارت اقدام به وریفای کردن حساب نمائید (با ما تماس بگیرید) زیرا در قوانین جدید حسابهای غیر وریفای نمیتوانند پول از حساب خود منتقل نمایند .</span><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">در حساب پی پال بر خلاف حساب ایگولد تنها آدزس آی پی و نام کشور را برای عضویت چک نمی کنند بلکه به روشهای مختلف کار با حساب پی پال را برای افراد غیر مجاز مانند ایرانی ها نا امن می کنند، به طوری که پی پال امکان دارد به صورت زیر شما را آزمایش کند:</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">1- پی پال به صورت تصادفی هر ماه چند هزار حساب را موقتا بسته و شماره حساب بانکی و یا سوال امنیتی از شما می پرسد که در صورت پاسخ صحیح حساب همان لحظه به حالت اول باز می گردد و قابل استفاده می شود.</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">2- اگر از حساب بانکی معتبر استفاده نکرده باشید و از کارتهای اعتباری برای وریفای شده استفاده کرده باشید همیشه مواظب آی پی شماست که در صورت ثابت نبودن آن سعی می کند از وجود شما در کشور ثبت نام شده و آدرس معتبر شما اطمینان حاصل کند.</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">3- در افتتاح حساب پی پال در صورتی که مبلغ واریزی به حساب به 100 دلار برسد ممکن است از شما درخواست کند که آدرس خود را با فکس فیش تلفن خود تایید کنید که امکان دارد در بعضی مواقع قبل ار اینکه موجودی به 100$ برسد نیز این درخواست را داشته باشد.</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">4- در صورتی که از آی پی مشترک استفاده کنید، امکان دارد پی پال حساب شما را موقتا بسته و درخواست مدارک معتبری که تایید کننده مشخصات شماست را داشته باشد.</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">حساب پی پالی که آدرس آن وریفای شده است و حساب بانکی معتبر در آن ثبت شده باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است به طوری که در بعضی از مواقع حتی اگر با آی پی ایران هم وارد حساب شوید حساب را بلوک نمی کند اما اگر در ایران می خواهید از پی پال استفاده کنید حتما آدرس را وریفای کنید و همیشه با یک آی پی اختصاصی وارد حساب خود شوید در این صورت با آسودگی خاطر می توانید از حساب در ایران استفاده نمایید.&nbsp;</span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">حساب پی پال با سایر حسابها کاملا" متفاوت است زیرا روش تایید آن به صورت چند مرحله است به این صورت که وقتی ایمیل و آی پی را چک نمود به مرحله تایید بعد وارد می شوید که استعلام حساب بانکی شماست آنها چک می کنند که آیا این حساب وجود خارجی دارد و مربوط به کدام کشور است و به همین صورت ادامه پیدا می کند تا مرحله آخر که آنها یا با شما تماس می گیرند و یا از شما درخواست فاکس کپی یکی از مدارک را می کنند که پس از تایید شدن همانند پی پال به صورت دقیق آی پی را چک نمی کند ولی به تراکنشها توجه دارد که با کدام کشور صورت می پذیرد.</span></font></p></div> text/html 2017-02-19T12:25:05+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi آموزش-افتتاح-حساب-پی-زا http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4358 <p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">اموزش افتتاح حساب پی زا</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">&nbsp;<span style="direction: rtl;">پی زا یک حساب الکترونیکی می باشد که از آن برای نقل و انتقال پول های الکترونیکی نظیر دلار و یورو استفاده می شود.سخت گیری پی زا و وریفای کردن آن به مراتب راحتر از حساب پی پال می باشد.</span><span style="direction: rtl;">سایت&nbsp;پی زا&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">کشور مان را تحریم کرده است اما به کمک تغییر آی پی می توانیم حساب باز کنیم و از آن استفاده نمائیم.برای باز کردن حساب پیزا کافیست یک وی پی اس تهیه کنید &nbsp;و از آن برای ایجاد حساب، ورود به آن و همچنین واریز و دریافت پول استفاده کنید.</span></font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">وارد وی پی اس خود شوید و لینک زیرا باز نمائید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">جهت ایجاد حساب پی زا کلیک نمائید.&nbsp;</font></span></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">و یا وارد سایت (<span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">https://www.payza.com/</span></span>&nbsp;) شودید و مطابق تصویر عمل نمائید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2"><img src="http://www.persianxchange.ir/images/pz2.png" border="0" alt="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" title="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" width="504" height="234" style="direction: rtl; max-width: 570px;">&nbsp;</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">اکنون بر روی sign-up now کلیک کنید،</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">&nbsp;<img src="http://www.persianxchange.ir/images/pz3.png" border="0" alt="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" title="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" style="direction: rtl; max-width: 570px;"></font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">کشورتون مد نظرخود را انتخاب نمائید، فراموش نکنید که پی زا کشور ما را تحریم کرده است،من امارات، هند، ترکیه، استرالیا و انگلیس رو پیشنهاد می کنم، توصیه می کنم کشوری متناسب با آی پی , وی پی اس خود انتخاب نمائید، اگر نمی&nbsp;دانید وی پی اس شما&nbsp;متعلق به&nbsp;کدام کشور است لطفا بر روی لینک مشاهده ی آی پی در زیر کلیک نمائید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><strong style="direction: rtl;"><font size="2">مشاهده ی آی پی</font></strong></span></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">&nbsp;<img src="http://www.persianxchange.ir/images/pz4.png" border="0" alt="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" title="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" style="direction: rtl; max-width: 570px;"></font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">برای مثال آی پی من و کشوری که آی پی در آن واقع شده در تصویر بالا نشان داده شده است.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2"><img src="http://www.persianxchange.ir/images/pz5.png" border="0" alt="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" title="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" style="direction: rtl; max-width: 570px;"></font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۱-&nbsp;این قسمت رو خودتون انتخاب کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۲-&nbsp;اسمتون رو وارد کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۳-&nbsp;فامیلی تون رو اینجا وارد کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۴-&nbsp;اسم یه خیابون رو وارد کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۵-&nbsp;چیزی وارد نکنید ( اختیاری ).</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۶-&nbsp;اسم یکی از شهرهای کشوری که برای ثبت نام انتخاب کردید ( مثلا LONDON رو برای انگلستان انتخاب کنید ).</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">&nbsp;<img src="http://www.persianxchange.ir/images/pz6.png" border="0" alt="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" title="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" style="direction: rtl; max-width: 570px;"></font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۷- این قسمت رو هم از لینک مشاهده ی آی پی که گفته شد می تونید ببینید و وارد کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۸-&nbsp;یه کد پستی تو فرمت کشور انتخابی تون وارد کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۹-&nbsp;این قسمت رو هم به حال خودش رها کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۱۰-&nbsp;خب اینجا باید با توجه به کشوری که انتخاب کردید یه شماره وارد کنید تو همون فرمت، ولی مهم نیست چی باشه فقط فرمتش مهمه.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">11-&nbsp;مورد استفاده از حساب ( دلخواه )</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۱۲-&nbsp;تاریخ تولد شما به میلادی</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">بر روی next step کلیک کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">&nbsp;<img src="http://www.persianxchange.ir/images/pz7.png" border="0" alt="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" title="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" width="509" height="464" style="direction: rtl; max-width: 570px;"></font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۱۳-&nbsp;ایمیل آدرستون رو وارد کنید { این ایمیل به منزله ی شماره حساب شما در payza است و برای نقل و انتقال دلار باید از آن استفاده کنید }.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۱۴-&nbsp;برای حسابتان پسورد انتخاب کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۱۵-دوباره پسوردتان را وارد کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۱۶-&nbsp;اینجا یک pin وارد نمایید، این pin در واقع مانند رمز کارت های اعتباری عمل می کند و در تمام نقل و انتقال ها به آن احتیاج دارید ( آن را به خاطر بسپارید ).</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۱۷-دوباره pin را وارد نمایید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2"><img src="http://www.persianxchange.ir/images/pz8.png" border="0" alt="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" title="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" style="direction: rtl; max-width: 570px;"></font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۱۸-&nbsp;یه سوال انتخاب کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۱۹-&nbsp;جواب سوال رو وارد کنید، { سوال و جواب رو به خاطر بسپارید، این سوال و جواب هنگامی که پسوردتان را از دست بدهید یا فراموش کنید به کمکتان می آید }.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">۲۰-&nbsp;no را انتخاب کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">سپس کدی که در تصویر نشان داده می شود را وارد کنید و چک باکس ( مربع کوچک ) را تیک بزنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">بر روی final step کلیک کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">&nbsp;<img src="http://www.persianxchange.ir/images/pz9.png" border="0" alt="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" title="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" style="direction: rtl; max-width: 570px;"></font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">اکنون به ایمیل خود بروید و ایمیلی که payza برایتان فرستاده رو باز کنید و بر روی لینک موجود در آن کلیک کنید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2"><img src="http://www.persianxchange.ir/images/pz10.png" border="0" alt="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" title="وبمانی,لیبرتی رزرو,پرفکت مانی" width="452" height="244" style="direction: rtl; max-width: 570px;"></font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">تبریک می گم، حساب PAYZA تون فعال شد.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">آیا باید حسابمو وریفای کنم؟ حتما ولی پیزا زیاد مثل پی پال سخت گیر نیست و شما می تونید تا یک ماه در فرصت مناسب</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">اقدام به وریفای (تایید) حسابتون کنید.در حالتی که وریفای نشده امکان انتقال پول به دیگر حساب های پیزا میباشد.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">بعد از این مرحله نیاز به وارد کردن اطلاعات ویزا کارت هست که با کسر مبلغی بین ۱ تا ۲ دلار اقدام به وریفای کردن حساب می نمایید.</font></span></p> text/html 2017-02-19T12:20:38+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi کارمزد هزینه نقل و انتقال وب مانی چقدر است http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4357 <h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</h2><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><p align="right" style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"></span></p><div><font size="2"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</a></font></div><p align="right" style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="3"><b><span style="direction: rtl;">هزینه نقل و انتقال</span><span style="direction: rtl;">&nbsp;وب مانی</span></b></font></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p align="right" style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">در وب مانی می توان حداقل 0.01 دلار و حداکثر نامحدود مبلغ انتقال داد.</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p align="right" style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">درصد کارمزد وب مانی برای کلیه ترکنش ها 0.8% است. یعنی وب مانی از شخص ارسال کننده وب مانی ،هنگام پرداخت 0.8% کامزد کم می کند.و این کارمز به به صورت زیر برای کیف پولهای مختلف محدود می شود. (در حقیقت حداکثر کارمزدها به صورت زیر است)</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p align="right" style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 50&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmz</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 50&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wme</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 1500&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmr</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 250&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmu</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 100 000&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmb</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 50 000&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmy</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 2&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmg</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">نکته : اگر در حساب خودتان از یک کیف پول به یک کیف پول دیگر خودتان که نوع ارزشان یکی باشد(مثلا هر دو دلاری باشد ) پول انتقال دهید وب مای کارمزدی نمی گیرد.</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></p><p align="right" style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">اگر هنگام انتفال وب مانی، ارسال مبلغ از طریق پیام کوتاه تایید شده باشد ، حداقل کارمزد وب مانی به صورت زیر است:</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p align="right" style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 0،05&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmz</span><span style="direction: rtl;">،</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 1،50&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmr</span><span style="direction: rtl;">،</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 0،40&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmu</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 150،00&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmb</span><span style="direction: rtl;">،</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 0،04&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wme</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 0،01&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmg</span><span style="direction: rtl;">،</span></span><br style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">• 80،00&nbsp;</span><span style="direction: rtl;">wmy</span><span style="direction: rtl;">.</span></span></p><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</h2><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><p align="right" style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"></span></span></p><div><font size="2"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</a></font></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید وب مانی&nbsp;</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی">خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین وب مانی ">خرید انلاین وب مانی&nbsp;</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید اتوماتیک وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید لحظه ای وب مانی">خرید لحظه ای وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی ارزان">خرید وب مانی ارزان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید ارزان وب مانی">خرید ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش وب مانی">خرید و فروش وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش ارزان وب مانی">خرید و فروش ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به ریال">خرید وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به تومان">خرید وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به دلار ">خرید وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارت شتاب">خرید وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید فوری وب مانی">خرید فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید سریع وب مانی">خرید سریع وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انی وب مانی">خرید انی وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کمسیون مناسب">خرید وب مانی با کمسیون مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارمزد پایین">خرید وب مانی &nbsp;با کارمزد پایین</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ وب مانی">شارژ وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ حساب وب مانی">شارژ حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین حساب وب مانی">شارژ انلاین حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی انلاین ">خرید وب مانی انلاین&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی اتوماتیک">خرید وب مانی اتوماتیک</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی">قیمت وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت انلاین وب مانی">قیمت انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت اتوماتیک وب مانی">قیمت اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به ریال">قیمت وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به تومان">قیمت وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی با کارت شتاب">قیمت وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به ریال">نرخ وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به تومان">نرخ وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به دلار">نرخ وب مانی به دلار</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش وب مانی ">فروش وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش انلاین وب مانی">فروش انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش اتوماتیک وب مانی">فروش اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش فوری وب مانی">فروش فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی زیاد ">فروش وب مانی زیاد&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی خوب">فروش وب مانی خوب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="صرافی وب مانی">صرافی وب مانی</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی انلاین وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">صرافی انلاین وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی وب مانی در ایران ">صرافی وب مانی در اریان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="افسیر رسمی وب مانی در ایران">افسیر رسمی وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی مجاز وب مانی">صرافی مجاز وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی معتبر برا خرید وب مانی">صرافی معتبر برا خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در ایران">خرید وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در تهران">خرید وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در ایران">فروش وب مانی در ایران</a><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در تهران">فروش وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">تبدیل وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به تومان">تبدیل وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به دلار ">تبدیل وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید دلار وب مانی ">خرید دلار وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک دلار وب مانی">خرید اتوماتیک دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ دلار وب مانی">شارژ دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک دلار وب مانی">شارژ اتوماتیک دلار وب مانی</a></p></div> text/html 2017-02-19T12:15:56+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi ارتقا-حساب-مینی وبمانی http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4356 <h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</h2><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="2"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="2"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="2"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</a></font></div></h2><p style="direction: rtl; font-size: 13px;">حذف Enum در وبمانی</p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;">جهت حذف Enum وارد لینک زیر شوید:</p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;">https://security.wmtransfer.com/asp/setenum.asp</p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;">سپس تب Confirmation</p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;">بروی Remove کلیک کنید و Enum را حذف کنید.</p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">برای ارتقاء حساب مینی(استاندارد) به کلاسیک یا لایت در ابتدا نیاز است پاسپورت حساب خود را ارتقاء دهید.پاسپورت در وبمانی به معنی سطح حساب شما می باشد.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">پاسپورت حساب مینی<span style="direction: rtl;">(استاندارد)</span>&nbsp;alias&nbsp; می باشد که نیاز است این پاسپورت را به Formal ارتقاء دهید.</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"><strong style="direction: rtl;">ارتقاء پاسپورت حساب مینی:</strong></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">1-وارد این لینک شوید&nbsp;https://passport.wmtransfer.com/asp/aProcess.asp</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">2-از قسمت پایین بروی مورچه سفید رنگ کلیک کنید و بوسیله حساب استاندار خود Login نمائید.</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">3-در وسط صفحه بروی&nbsp;<em style="direction: rtl;">Edit legal identification</em>&nbsp;یا Receive formal passport کلیک نمائید.</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">4-در صفحه جدید مشخصات شناسنامه یا پاسپورت واقعی خود را وارد نمائید.</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">قسمت Legal identification مقداری گنگ می باشد که بصورت ذیل تکمیل نمائید.</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">Number------------- شماره مدرك شناسایی (شناسنامه یا پاسپورت)</span><sup style="direction: rtl; color: rgb(204, 0, 0); font-size: 11px; font-weight: bold;"><span class="required" style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></span></sup></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">Date of issue-------- تاریخ صدور مدرك شناسایی</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">Place of issue - City------- محل صدور مدرك شناسایی</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">Issued by (issuing authority)</span>-------- صادر كننده مدرك شناسایی<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">Date of birth</span>--------- تاریخ تولد<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">Place of birth - City/Country</span>------------ شهر و کشور تولد<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">پس از تکمیل فرم بروی دکمه OK یا SAVE کلید نمائید.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">در صورت درست بودن مشخصات متن "موفقیت آمیز بودن" برای شما ظاهر می شود.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">تا اینجای کار شما موفق به دریافت فرمال پاسپورت شده اید و شرایط را برای دریافت کیپر کلاسیک و کیپر لایت فراهم کرده اید.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><strong style="direction: rtl;">تبدیل حساب مینی به کلاسیک یا لایت:</strong></span><br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">1-وارد این لینک شوید&nbsp;</span>https://security.wmtransfer.com/asp/controllist2.asp</p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">2-<span style="direction: rtl;">از قسمت پایین بروی مورچه سفید رنگ کلیک کنید و بوسیله حساب استاندار خود Login نمائید.</span></span><span style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;">3<span style="direction: rtl;">-در این بخش حساب&nbsp;WinPro-Classic یا WebPro-Lightرا ادد نمائید.حساب&nbsp;<span style="direction: rtl;">WebPro</span>&nbsp;مثل حساب&nbsp; مینی(استاندارد) می باشد با این تفاوت که محدودیت در دریافت و ارسال وجود ندارد و توسط مرورگر کار می کند. در حساب&nbsp;<span style="direction: rtl;">WinPro</span>&nbsp;نرم افزاری بروی کامپیوتر&nbsp; شما نصب می شود و توسط آن ارسال ها و دریاقت ها&nbsp; انجام می شود.</span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"><strong style="direction: rtl;">توصیه ما حساب WinPro به دلیل امنیت و سرعت عمل بیشتر می باشد.</strong><br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">پس از ادد نمودن حساب WinPro در صفحه بعد از شما پسورد می خواهد.این پسورد جدا از پسورد حساب WMID می باشد.پسورد را داخل نوت پد ذخیره نمائید تا فراموش نکنید.<strong style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></strong></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">در تب بعدی فایلی با پسوند kwm به شما داده می شود.این فایل را نیز ذخیره نمائید و از آن بروی فلش پشتیبان بگیرید.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">و در نهایت برنامه Win pro را دانلود و نصب نمائید.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">پس از نصب و اجرای برنامه در سمت چپ پایین بروی Recovery کلیک نمائید.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">در صفحه جدید از بالا WMID و پسورد را وارد نمائید. و در قسمت پایین مسیر کی فایل kwm و پسورد آن را وارد کنید.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">و در نهایت بروی دکمه ok کلیک کنید.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">&nbsp;در صفحه بعد بروی Create new purse&nbsp; کلیک نمائید و وارد نرم افزار شوید.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">در صورتی که مراحل را به درستی انجام داده باشید نرم افزار کانکت می شود ولی نیاز به فعال سازی می باشد تا بتوانید تراکنش خود را انجام دهید.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">توسط&nbsp;این آموزش&nbsp;نرم افرار winpro -keeper classic را فعال نمائید.<br style="direction: rtl;"></span></p><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;">&nbsp;در صورتی که کی فایل یا پسورد آن را فراموش کرده اید توسط این آموزش&nbsp;بازیابی&nbsp;کنید.</span></p><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</h2><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"></span></p><div><font size="2"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</a></font></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید وب مانی&nbsp;</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی">خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین وب مانی ">خرید انلاین وب مانی&nbsp;</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید اتوماتیک وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید لحظه ای وب مانی">خرید لحظه ای وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی ارزان">خرید وب مانی ارزان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید ارزان وب مانی">خرید ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش وب مانی">خرید و فروش وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش ارزان وب مانی">خرید و فروش ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به ریال">خرید وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به تومان">خرید وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به دلار ">خرید وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارت شتاب">خرید وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید فوری وب مانی">خرید فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید سریع وب مانی">خرید سریع وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انی وب مانی">خرید انی وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کمسیون مناسب">خرید وب مانی با کمسیون مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارمزد پایین">خرید وب مانی &nbsp;با کارمزد پایین</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ وب مانی">شارژ وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ حساب وب مانی">شارژ حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین حساب وب مانی">شارژ انلاین حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی انلاین ">خرید وب مانی انلاین&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی اتوماتیک">خرید وب مانی اتوماتیک</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی">قیمت وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت انلاین وب مانی">قیمت انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت اتوماتیک وب مانی">قیمت اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به ریال">قیمت وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به تومان">قیمت وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی با کارت شتاب">قیمت وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به ریال">نرخ وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به تومان">نرخ وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به دلار">نرخ وب مانی به دلار</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش وب مانی ">فروش وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش انلاین وب مانی">فروش انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش اتوماتیک وب مانی">فروش اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش فوری وب مانی">فروش فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی زیاد ">فروش وب مانی زیاد&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی خوب">فروش وب مانی خوب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="صرافی وب مانی">صرافی وب مانی</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی انلاین وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">صرافی انلاین وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی وب مانی در ایران ">صرافی وب مانی در اریان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="افسیر رسمی وب مانی در ایران">افسیر رسمی وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی مجاز وب مانی">صرافی مجاز وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی معتبر برا خرید وب مانی">صرافی معتبر برا خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در ایران">خرید وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در تهران">خرید وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در ایران">فروش وب مانی در ایران</a><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در تهران">فروش وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">تبدیل وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به تومان">تبدیل وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به دلار ">تبدیل وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید دلار وب مانی ">خرید دلار وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک دلار وب مانی">خرید اتوماتیک دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ دلار وب مانی">شارژ دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک دلار وب مانی">شارژ اتوماتیک دلار وب مانی</a></p></div> text/html 2017-02-19T12:04:58+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi خرید وبمانی http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4355 <p style="direction: rtl;"><font size="3"><b>آموزش پرداخت به درگاه وبمانی یا همان مرچنت وبمانی ( Merchant )</b></font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">روش کلی واریز به شرح ذیل می باشد:</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">1- وارد سایتی که پذیرنده وبمانی هست می شویم.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">2-بروی گزینه Deposite یا Pay کلیک می کنیم.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">3-وبمانی و مبلغ ارزی را انتخاب می کنیم.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">4- بروی گزینه ثبت کلیک می کنیم.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">5-سایت , ما را به صفحه پرداخت منتقل می کند.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">6-نوع حساب خود را انتخاب کنید.(classic-light)</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2"><img src="http://www.persianxchange.ir/images/merchant/payment1.jpg" border="0" alt="پرداخت وبمانی" title="پرداخت وبمانی" width="536" height="690" style="direction: rtl; max-width: 570px;"></font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">7-درصورتی که از حساب استاندارد (مینی) استفاده می کنید بروی دکمه X کلیک کنید.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2"><img src="http://www.persianxchange.ir/images/merchant/payment2.jpg" border="0" alt="پرداخت وبمانی" title="پرداخت وبمانی" width="518" height="689" style="direction: rtl; max-width: 570px;"></font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">8-مشحصات حساب مینی را ثبت کنید و بروی Next کلیک کنید.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2"><img src="http://www.persianxchange.ir/images/merchant/payment3.jpg" border="0" alt="پرداخت وبمانی" title="پرداخت وبمانی" width="507" height="665" style="direction: rtl; max-width: 570px;"></font></p><p style="direction: rtl;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">9-در صقحه بعد بروی Confirm کلیک نمائید و پرداخت خود را نهایی نمائید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><font size="2"><br></font></p><p style="direction: rtl;"><b><font size="2">بازیابی certificate حساب لایت</font></b></p><p style="direction: rtl;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">در صورتی که گواهی وبمانی لایت خود را از دست داده اید (webmoney certificate) برای بازیابی گواهی به روش زیر عمل می کنیم :</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;وارد لینک زیر شوید:</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">https://key.wmtransfer.com/10/NewApp.aspx</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">ابتدا wmid حساب خود را وارد و بروی دکمه تائید کلیک نمائید.<br style="direction: rtl;">تاریخ تولدی که موقع ثبت نام وارد نموده اید را انتخاب کنید.<br style="direction: rtl;">از طرف وبمانی به ایمیلی برای شما ارسال می شود وارد ایمیل خود شوید و ایمیل ارسال شده را باز کنید و سپس بروی لینک ارسالی کلیک کنید.<br style="direction: rtl;">در صفحه جدید از شما سوالی پرسید می شود:<br style="direction: rtl;">Do you have access to the phone?<br style="direction: rtl;">بروی گزینه yes کلیک کنید.<br style="direction: rtl;">توسط وبمانی کد تائیدی به شماره ثبت شده این حساب ارسال می شود.آنرا در کادر وارد نمائید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><strong style="direction: rtl;"><font size="2">برای انتقال پول در حساب مینی ( استاندارد )&nbsp; ابتدا توسط لینک زیر لاگین کنید:</font></strong></p><p style="direction: rtl;"><font size="2"><strong style="direction: rtl;">انتقال پول حساب کلاسیک (win pro)</strong>&nbsp;:</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">پس از واریز شدن به حساب وبمانی کلاسیک خود وارد تب Purses شوید.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">سپس حسابی که می خواهید از آن دلار ارسال کنید را انتخاب کنید.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">از گزینه بالا Send WM را انتخاب کنید.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">شماره کیف گیرنده را وارد نمائید.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">سپس مقدار انتقال.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">سپس توضیحات.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">و درنهایت در صورتی که می خواهید با کد ارسال کنید with protection را انتخاب کنید.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">در صفحه بعدی تعداد زوز مجاز جهت اینکه گیرنده بتواند کد را وارد کند را ثبت نمائید.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">در زیر این کادر کدی که شما باید به گیرنده بدهید مشخص شده است.</font></p><p style="direction: rtl;"><font size="2">و در نهایت بروی دکمه اکی کلیک کنید و ارسال کنید.</font></p><p style="direction: rtl;"><b><font size="2">&nbsp;پذیزنده وبمانی یا همان مرچنت وبمانی</font></b></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید وب مانی&nbsp;</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی">خرید وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین وب مانی ">خرید انلاین وب مانی&nbsp;</a></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید اتوماتیک وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید لحظه ای وب مانی">خرید لحظه ای وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی ارزان">خرید وب مانی ارزان</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید ارزان وب مانی">خرید ارزان وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش وب مانی">خرید و فروش وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش ارزان وب مانی">خرید و فروش ارزان وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به ریال">خرید وب مانی به ریال</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به تومان">خرید وب مانی به تومان</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به دلار ">خرید وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارت شتاب">خرید وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید فوری وب مانی">خرید فوری وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید سریع وب مانی">خرید سریع وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انی وب مانی">خرید انی وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کمسیون مناسب">خرید وب مانی با کمسیون مناسب</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارمزد پایین">خرید وب مانی &nbsp;با کارمزد پایین</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ وب مانی">شارژ وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ حساب وب مانی">شارژ حساب وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین حساب وب مانی">شارژ انلاین حساب وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی انلاین ">خرید وب مانی انلاین&nbsp;</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی اتوماتیک">خرید وب مانی اتوماتیک</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی">قیمت وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت انلاین وب مانی">قیمت انلاین وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت اتوماتیک وب مانی">قیمت اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به ریال">قیمت وب مانی به ریال</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به تومان">قیمت وب مانی به تومان</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی با کارت شتاب">قیمت وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به ریال">نرخ وب مانی به ریال</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به تومان">نرخ وب مانی به تومان</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به دلار">نرخ وب مانی به دلار</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش وب مانی ">فروش وب مانی&nbsp;</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش انلاین وب مانی">فروش انلاین وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش اتوماتیک وب مانی">فروش اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش فوری وب مانی">فروش فوری وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی زیاد ">فروش وب مانی زیاد&nbsp;</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی خوب">فروش وب مانی خوب</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="صرافی وب مانی">صرافی وب مانی</a></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">صرافی انلاین وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی وب مانی در ایران ">صرافی وب مانی در اریان</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="افسیر رسمی وب مانی در ایران">افسیر رسمی وب مانی در ایران</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی مجاز وب مانی">صرافی مجاز وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی معتبر برا خرید وب مانی">صرافی معتبر برا خرید وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در ایران">خرید وب مانی در ایران</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در تهران">خرید وب مانی در تهران</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در ایران">فروش وب مانی در ایران</a><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در تهران">فروش وب مانی در تهران</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">تبدیل وب مانی به ریال</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به تومان">تبدیل وب مانی به تومان</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به دلار ">تبدیل وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید دلار وب مانی ">خرید دلار وب مانی&nbsp;</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک دلار وب مانی">خرید اتوماتیک دلار وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ دلار وب مانی">شارژ دلار وب مانی</a></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="direction: rtl;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی" style="font-family: Tahoma;"></a><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک وب مانی" style="font-family: Tahoma;"></a><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی انلاین وب مانی" style="font-family: Tahoma;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک دلار وب مانی">شارژ اتوماتیک دلار وب مانی</a></p> text/html 2017-02-19T11:54:39+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi وب مانی (به انگلیسی: Webmoney) چیست؟ http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4354 <div class="pull-left bigimage" style="box-sizing: border-box; float: left;"><a href="http://exchangehadi.ir" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><img src="https://www.p30pay.com/media/1395/8/14/wm.jpg" title="وبمانی چیست؟ " alt="وبمانی چیست؟ " style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></div><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal;"><font size="2"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal;"><font size="2"><br></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal;"><font size="2"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</a></font></div></h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><font size="2"><span style="box-sizing: border-box;">وبمانی چیست؟</span></font></h2><div class="newscontent" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="2"><span style="box-sizing: border-box;">وب مانی</span>&nbsp;(به انگلیسی: Webmoney) پرتال خدمات پول اینترنتی است که در سال ۱۹۹۸ در کشور روسیه - مسکو راه‌اندازی شده‌ است. این خدمت به «شرکت انتقال وب‌مانی» تعلق دارد. این شرکت ادعا می‌کند بیش از ۲۸ میلیون کاربر ثبت‌نام شده دارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="2">وبمانی (webmoney)، یک سیستم پرداخت الکترونیکی سریع و محیطی برای کسب و کارهای آنلاین است که امکان انجام تراکنش‌های مالی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به حساب بانکی یا کارت اعتباری فراهم می‌کند. این تراکنش‌ها بسیار امن، ولی بر خلاف ادعای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">ویکی پدیا</span>&nbsp;فارسی قابل بازگشت و قابل شناسایی هستند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="2">به این دلیل که مدت هاست شرکت بزرگ وبمانی محدودیت ها و مانیتورینگ هایی را بر روی حساب ها و تراکنش های کاربران انجام میدهد ، وبمانی در صورت مشکوک شدن ، دادن اطلاعات غلط و نادرست از حانب کاربران، خرید از حساب های نامشخص با سورس های نا معلوم سریعا حساب دارنده ی حساب را به حالت تعلیق ( لیمیت ) در آورده&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">و</span>&nbsp;کاربر دیگر قادر به ارسال وجه از طریق وب مانی نخواهد بود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="2">در حال حاضر بیش از 6 میلیون کاربر دارنده ی حساب وب مانی هستند که بیشترین اعضای آن از کشور های روسیه ، چین ، بلاروس ، اوکراین ، آذربایجان ، قزاقستان و همین طور کشور عزیزمان ایران هستند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><font size="2">یکی از مهم‌ترین ویژگی این سامانه پول الکترونیکی برخورداری از امنیت بالا است ، در زمان استفاده از نسخه کیپر کلاسیک که بر روی ویندوز نصب می‌شود، بعد از افتتاح حساب وب‌مانی برای کاربر فایل کلیدی مخصوص حساب ساخته شده، ارایه می‌گردد که توسط این فایل کلیدی دسترسی به حساب ممکن می‌شود. همچنین کاربر می‌تواند در تنظیمات حساب خود، دسترسی به آن را با یک یا چند آی‌پی محدود نماید تا اینکه از ورود دیگران به حساب خود جلوگیری کند.</font></p><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</h2><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</a></font></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید وب مانی&nbsp;</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی">خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین وب مانی ">خرید انلاین وب مانی&nbsp;</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید اتوماتیک وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید لحظه ای وب مانی">خرید لحظه ای وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی ارزان">خرید وب مانی ارزان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید ارزان وب مانی">خرید ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش وب مانی">خرید و فروش وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش ارزان وب مانی">خرید و فروش ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به ریال">خرید وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به تومان">خرید وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به دلار ">خرید وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارت شتاب">خرید وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید فوری وب مانی">خرید فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید سریع وب مانی">خرید سریع وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انی وب مانی">خرید انی وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کمسیون مناسب">خرید وب مانی با کمسیون مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارمزد پایین">خرید وب مانی &nbsp;با کارمزد پایین</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ وب مانی">شارژ وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ حساب وب مانی">شارژ حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین حساب وب مانی">شارژ انلاین حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی انلاین ">خرید وب مانی انلاین&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی اتوماتیک">خرید وب مانی اتوماتیک</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی">قیمت وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت انلاین وب مانی">قیمت انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت اتوماتیک وب مانی">قیمت اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به ریال">قیمت وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به تومان">قیمت وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی با کارت شتاب">قیمت وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به ریال">نرخ وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به تومان">نرخ وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به دلار">نرخ وب مانی به دلار</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش وب مانی ">فروش وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش انلاین وب مانی">فروش انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش اتوماتیک وب مانی">فروش اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش فوری وب مانی">فروش فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی زیاد ">فروش وب مانی زیاد&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی خوب">فروش وب مانی خوب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="صرافی وب مانی">صرافی وب مانی</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی انلاین وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">صرافی انلاین وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی وب مانی در ایران ">صرافی وب مانی در اریان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="افسیر رسمی وب مانی در ایران">افسیر رسمی وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی مجاز وب مانی">صرافی مجاز وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی معتبر برا خرید وب مانی">صرافی معتبر برا خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در ایران">خرید وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در تهران">خرید وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در ایران">فروش وب مانی در ایران</a><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در تهران">فروش وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">تبدیل وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به تومان">تبدیل وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به دلار ">تبدیل وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید دلار وب مانی ">خرید دلار وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک دلار وب مانی">خرید اتوماتیک دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ دلار وب مانی">شارژ دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک دلار وب مانی">شارژ اتوماتیک دلار وب مانی</a></p></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2017-02-19T11:48:20+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi وبمانی-چیست؟ http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4353 <h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</h2><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</a></font></div><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><strong><font size="2"><br></font></strong></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><strong><font size="2">وبمانی چیست؟ - ?What is WebMoney</font></strong></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><br>وبمانی (WebMoney) یک پول الکترونیکی و سرویس پرداخت آنلاین است که در سال 1998 در روسیه با هدف سرویس به کاربران روسی راه اندازی گردید. ولی امروزه به صورت جهانی درآمده و بالغ بر دو میلیون کاربر از تمام نقاط دنیا دارد.<br>برای کار با آن باید برنامه WM Keeper را از سایت دانلود نمایید. چگونگی افتتاح حساب در بخش افتتاح حساب وبمانی به تفصیل توضیح داده شده است.<br>به هر حساب وبمانی یک شماره شناسایی (WM ID) تعلق می گیرد که صاحب حساب می تواند آن را از دید دیگر کاربران مخفی بدارد.<br>هر حساب می تواند دارای چند شماره مجزا و هر شماره نشانگر یک واحد پولی (مانند: دلار آمریکا، یورو، روبل روسیه و واحد پولی اوکراین) است که واحد پولی دلخواهتان را خودتان در حسابتان ایجاد خواهید کرد به مانند:</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">WMZ - US Dollar<br>WME - Euro<br>WMR - Russian Ruble<br>WMU - Ukrainian Hryvnia<br><br>یادآور می شود که این شماره حسابها ربطی به شماره شناسایی حساب (WM ID) ندارد و برای انتقال پول باید از این شماره ها استفاده کرد.<br>مثلاً شماره Z476582904129 نشاندهنده یک حساب دلاری می باشد. انتقال از یک واحد پول تنها به همان واحد پول امکان پذیر است. بنابراین اگر شما در حساب دلاری خود پول داشته باشید، فقط می توانید به حساب دلاری کاربران دیگر، یعنی شماره هایی که با حرف Z شروع می شوند، پول بریزید.<br>هزینه انتقال وبمانی، 0.8% است که از فرستنده کسر می شود. مثلاً اگر فرستنده بخواهد 1000$ به حساب گیرنده بریزد، سایت 8$ به عنوان کارمزد درنظر می گیرد و بنابراین برای این که 1000$ کامل به دست گیرنده برسد، فرستنده باید 1008$ به حساب گیرنده واریز نماید.<br>حسن دیگر وبمانی تبدیل سریع آن به ایگولد است که معمولاً با کارمزد 3% انجام می گیرد. در زیر چند سایت نمونه که تبدیل وبمانی به ایگولد و برعکس را انجام می دهند، آورده شده است:</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><font color="#22229c">http://www.roboxchange.com</font><br>&nbsp;<font color="#22229c">http://www.megaexchange.net</font><br>&nbsp;<font color="#22229c">http://www.onlinechange.com</font><br>&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px;"><font size="2">ضمناً سایتهای اکسچنجر معتبر در لینک زیر و در خود سایت وبمانی معرفی شده اند:<br><font color="#22229c">http://www.wmtransfer.com/eng/cooperation/exchange/onlinexchange/index.shtml</font><br>یکی از سایتهای با کارمزد پایین 2% تا 3% که در لیست بالا موجود است:<br><font color="#22229c">http://www.buxarexchange.com</font></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">هزینه انتقالش نسبت به ایگولد بیشتر هست ولی برای مبالغ زیر 100$ در حد ایگولده. ضمن اینکه در وبمانی پول شما همیشه ثابته و مثل ایگولد با بالا پایین رفتن قیمت طلا، موجودی شما کم و زیاد نمیشه. ضمناً از نظر امنیتی بسیار مطمئن است.<br>(البته هنوز کاربران ایرانی زیاد با وبمانی آشنا نشده اند )<br>SSL وبمانی مال خودشه و از سایت دیگری صادر نشده و تا سال 2010 اعتبار داره. اطلاعات بیشتر را در لینک زیر ببینید:<br><font color="#22229c">https://security.wmtransfer.com/asp/default.asp</font><br><br><span lang="fa">با اینکه بیشتر</span>&nbsp;<span lang="fa">سایت های</span>&nbsp;<span lang="fa">در حیطه کاری</span>&nbsp;HYIP و SURF و<span lang="fa">&nbsp;</span>paytoclick<span lang="fa">&nbsp;و</span>&nbsp;...<span lang="fa">&nbsp;( البته کسب درآمد در این سایتها به دلایلی به دردی نمی خورد.)</span>&nbsp;با egold و eBullionn کار می کنند. بعد از کاری که ایگولد با ایرانیها کرد ریسک کار با<span lang="fa">بانک هایی که آمریکایی هستند ارزش ندارد</span>. برای همین وبمانی&nbsp;<span lang="fa">بهترین گزینه است</span>.<br>ضمناً بروکرهای معتبری مثل ALPARI و IFC با وبمانی کار می کنند.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><strong><font size="2">افتتاح حساب وبمانی (WebMoney Registration)</font></strong></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">1-&nbsp;لینک زیر را باز کنید:<br><font color="#22229c">http://start.wmtransfer.com</font><br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><font color="#0033cc">شکل 1 (به خاطر کاهش حجم صفحه عکس ها به صورت لینک گ</font><span lang="fa">ذاشته شده اند.)</span></font></p><p dir="rtl" align="right" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">مشابه شکل اطلاعات خود را وارد نمایید. کلید Proceed را بزنید تا به مرحله بعد بروید.<br><br>۲- اگر اطلاعات خود را صحیح وارد کرده باشید شکل زیر به نمایش در می آید تا یک بار دیگر درست بودن اطلاعاتتان را کنترل کنید.<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 2</font></p><p dir="rtl" align="right" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">۳- بعد از زدن کلید Proceed یک ایمیل حاوی کد رجیستری برایتان ایمیل می شود.<br>حالا باید برنامه WM Keeper Classic را از لینک زیر دانلود و نصب کنید:<br><font color="#22229c">http://download.webmoney.ru/wme2.exe</font><br><br>۴- حال برای ادامه کار، برنامه را اجرا کرده و گزینه Sign Up را انتخاب نمایید و OK کنید:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 3</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><br>۵- حال کد رجیستری که به ایمیلتان ارسال شده است را وارد نمایید و سپس کلید Next را بزنید:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 4</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">حال یک پسورد مناسب برای حساب خود برگزینید و آنرا در جای امنی یادداشت کنید. سپس کلید Next را فشار دهید.<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 5</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">۶- حال وبمانی درخواست ثبت نام شما را مورد پردازش قرار می دهد. مادامی که نوشته قرمز رنگ در حال چشمک زدن است، موس خود را حرکت دهید تا کار برنامه به اتمام برسد:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 6</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><span lang="fa">و</span>&nbsp;بعد باز منتظر باشید تا شماره شناسایی حساب شما آماده شود:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 7</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">۷- حالا شماره شناسایی حساب شما (WMID) آماده است. آنرا یادداشت نمایید. تا اینجا حساب شما ساخته شده ولی هنوز فعال نشده است.<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 8</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">۸- وبمانی برای امنیت حساب یک فایل رمز شده مختص حساب شما می سازد. در این مرحله باید این فایل را در مسیری که مشخص می کنید، روی کامپیوترتان ذخیره نمایید. دقت کنید که برای ورود به حسابتان حتماً به این فایل نیاز دارید پس حتماً یک&nbsp;<font color="#ff0000"><b>نسخه پشتیبان</b></font>&nbsp;روی فلش یا CDD از آن تهیه نمایید. اگر مشخصات سیستم عامل&nbsp; عوض شود یا بخواهید از یک کامپیوتر دیگر وارد حسابتان شوید حتماً به این فایل نیاز دارید. بعد از این که مسیر ذخیره سازی فایل را مشخص کردید یک کد دلخواه را مثلاًً 123456789 در هر دو قسمت مشخص شده وارد نمایید تا فایل روی سیستم شما ذخیره شود:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 9</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><span lang="fa"><font color="#ff0000"><b>تذکر</b></font></span><font color="#ff0000"><b>&nbsp;مهم:</b></font>&nbsp;کدی که به عنوان Code to access the keys وارد می کنید، حتماً جایی یادداشت نمایید. چون اگر کامپیوتر یا سیستم عاملتان عوض شود، برای دسترسی به حسابتان، علاوه بر فایل رمز، به این کد هم نیاز دارید.<br><br>۹- حال یک ایمیل حاوی کد فعال سازی حساب، برایتان ارسال می شود. ایمیلتان را چک کنید و کد فعال سازی را وارد نمایید:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 10</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">و&nbsp;<span lang="fa">سپس</span>&nbsp;کلید Finish را فشار دهید تا وارد حسابتان شوید:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 11</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><strong><font size="2">آموزش کار با وبمانی (WebMoney Training)</font></strong></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><span lang="fa">د</span>ر این بخش سعی خواهد شد نحوه کار با حساب وبمانی به صورت ساده و کاربردی آموزش داده شود.<br><br>بعد از افتتاح حساب برنامه WebMoney Keeper Classic را اجرا کنید و وارد حسابتان شوید.<br><br>بعد از ورود صحیح به حساب و کانکت شدن، شکلی مشابه زیر نمایان خواهد شد:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 12</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">قسمتهای مهم&nbsp;<span lang="fa">:</span><br><br><font color="#006400">1) نام دارنده حساب وبمانی</font><br>در کنار نام، یک شکلک می بینید. در حسابهای تازه کار این شکلک به صورت سر یک مورچه هست و به تدریج که با وبمانی بیشتر کار کنید، به صورتک خندان تبدیل می شود.<br><br><font color="#006400">2) BL : Business Level - سطح تجاری</font><br>هر چه شما با حسابتان بیشتر کار کنید، از اعتبار بیشتری نزد وبمانی برخوردار خواهید بود. وبمانی این اعتبار را با BL برای هر حساب نشان می دهد. حسابهای جدید که تازه افتتاح شوند دارای BL = 0 هستند.<br><br><font color="#006400">3) Purses کیفهای پول حساب</font><br>شما در حساب وبمانی می توانید واحدهای پولی گوناگون ذخیره کنید. هر واحد پولی نام خاص خود را دارد.<br>First Z نشاندهنده پول شما به دلار آمریکاست. شماره حساب دلاری شما با حرف Z شروع می شود و از 12 رقم تشکیل شده است که با WMZ نیز از آن نام می برند. مثلاً در شکل بالا شماره حساب دلاری Z204866432049 می باشد. ما بیشتر با حساب دلاری سروکار داریم.<br>First E کیف پول یورویی (واحد پول اروپا)<br>First R کیف پول روبلی (روبل واحد پول روسیه)<br>First U کیف پول اوکراینی (Hryvnia واحد پول اوکراین)<br><br><font color="#006400">4) Send Money - ارسال پول</font><br>برای ارسال پول از حسابتان به حساب دیگران در وبمانی از این گزینه استفاده نمایید. این کار را از Menu-&gt;Send Money هم می توانید انجام دهید. توضیحات تکمیلی را در پستهای بعدی خواهم گفت.<br><br><font color="#006400">5) کیف پول دلاری حساب</font><br>در این قسمت موجودی حساب و شماره حساب دلاری (WMZ) و تاریخ افتتاح حسابتان را مشاهده می کنید که من به دلایل امنیتی تاریخ افتتاح حساب را مخدوش کرده ام.<br><br><font color="#006400">6) شماره حساب اصلی وبمانی (WMID)</font><br>این شماره اصلی حساب شماست که با استفاده از آن به حسابتان لاگین می کنید.<br><br><font color="#006400">7) وضعیت اتصال</font><br>نشاندهنده وضعیت اتصال برنامه WebMoney Keeper Classic به اینترنت می باشد.<br><br><font color="#006400">8) وضعیت امنیت حساب</font><br>نشاندهنده وضعیت امنیت حسابتان می باشد. وبمانی دارای سطوح امنیتی گوناگونی است. مثلاً شما می توانید ورود به حساب را به یک یا چند آدرس IP محدود کنید تا از ورود دیگران به حسابتان جلوگیری کنید.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><strong><font size="2">هیستوری یا نمایش انتقالات حساب (Account History)</font></strong></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">برای دیدن هیستوری و اطلاع از ارسال ودریافتهای حساب خود، روی کیف پولتان (مثلاً First Z که در قسمت 5 پست قبل بیان شده است) دابل کلیک کنید. صفحه ای مشابه شکل زیر را مشاهده خواهید کرد:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 13</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><font color="#ff0000">1)</font>&nbsp;در این ردیف، یک انتقال از حساب (<b><font color="#006400">ارسال از حساب شما به حساب دیگران</font></b>) قابل مشاهده است که با یک فلش نقره ای رنگ به سمت بیرون نشانه گذاری شده است.<br>به ترتیب از سمت چپ موارد زیر را می بینید:<br><br>- ستون Date:<br>تاریخ و زمان انتقال به ساعت مسکو<br><br>- ستون Debit:<br>مبلغ انتقالی<br><br>- ستون Commission:<br>کارمزد انتقال که از فرستنده کسر می گردد و برابر 0.8% مبلغ انتقالی است. مثلاً در این عملیات 100$ ارسال کرده اید و 0.80$ کارمزد آن شده است. یعنی مجموعاً 100.80$ از حساب شما کسر گردیده است.<br><br>- ستون Balance:<br>موجودی حساب شما بعد از انجام عملیات ارسال پول<br><br>- ستون USER:<br>شماره حساب کیف پول گیرنده<br><br>- ستون Comment:<br>هر توضیحی که هنگام انتقال در قسمت Comment نوشته اید، در این ستون نمایش داده می شود. این قسمت مشابه MEMO در ایگولد می باشد.<br><br>- ستون Protection:<br>اگر عملیات ارسال با کد حفاظتی همراه باشد، در این ستون حرف Y و اگر انتقال بدون کد حفاظتی انجام شده باشد، حرف N نمایش داده می شود. درباره کد حفاظتی در پستهای بعدی توضیح خواهم داد.<br><br><br><font color="#ff0000">2)</font>&nbsp;در این ردیف، یک انتقال به حساب (<b><font color="#006400">ارسال از حساب دیگران به حساب شما</font></b>) قابل مشاهده است که با یک فلش طلایی رنگ به سمت داخل نشانه گذاری شده است.<br>به ترتیب از سمت چپ موارد زیر را می بینید:<br><br>- ستون Date:<br>تاریخ و زمان انتقال به ساعت مسکو<br><br>- ستون Credit:<br>مبلغ انتقالی<br><br>- ستون Balance:<br>موجودی حساب شما بعد از انجام عملیات دریافت پول<br><br>- ستون USER:<br>شماره حساب کیف پول فرستنده<br><br>- ستون Comment:<br>هر توضیحی که فرستنده هنگام انتقال در قسمت Comment نوشته است، در این ستون نمایش داده می شود. این قسمت مشابه MEMO در ایگولد می باشد.<br><br>- ستون Protection:<br>اگر عملیات دریافت با کد حفاظتی همراه باشد، در این ستون حرف Y و اگر انتقال بدون کد حفاظتی انجام شده باشد، حرف N نمایش داده می شود. درباره کد حفاظتی در پستهای بعدی توضیح خواهم داد.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><strong><font size="2">خروج از حساب (Logout)</font></strong></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">برای خروج از حساب وبمانی، کلید Logout وجود ندارد و فقط کافیست برنامه WebMoney Keeper Classic را ببندید. بعد از کلوز کردن پنجره برنامه، از شما سؤال می شود که مطمئن هستید یا نه. در صورت OK کردن برنامه بسته شده و شما از حسابتان خارج خواهید شد.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><strong><font size="2">ارسال پول به حساب دیگران (Send Money)</font></strong></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">وقتی گزینه Send Money را که در پست اول توضیح داده ام بزنید با پنجره زیر روبرو خواهید شد:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 14</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><font color="#ff0000">1)</font>&nbsp;ابتدا نوع پول خود را که معمولاً دلار است انتخاب می کنید.<br><br><font color="#ff0000">2)</font>&nbsp;نام کیف پول شما<br><br><font color="#ff0000">3)</font>&nbsp;موجودی حساب شما<br><br><font color="#ff0000">4)</font>&nbsp;مقدار وجهی که می خواهید ارسال کنید. مثلاً در شکل بالا 208.33 دلار انتخاب شده است. این مبلغ دقیقاً به دست گیرنده خواهد رسید.<br><br><font color="#ff0000">5)</font>&nbsp;مجموع پولی که از حساب شما کم می شود. توجه دارید که وبمانی 0.8% کامزد بابت هر انتقال از فرستنده کسر می کند. در این قسمت مجموع پول ارسالی به علاوه کارمزد نمایش داده می شود.<br><br><font color="#ff0000">6)</font>&nbsp;کارمزد ارسال پول که برابر است با 0.008 مبلغ ارسالی که در قسمت 4 به آن اشاره شد.<br><br><font color="#ff0000">7)</font>&nbsp;شماره حساب گیرنده که باید از نوع کیف پول انتخابی شما باشد. مثلاً اگر شما دلار را برای انتقال انتخاب کرده اید، شماره حساب گیرنده نیز باید از نوع دلاری باشد و با حرف Z شروع شود.<br><br><font color="#ff0000">8)</font>&nbsp;با زدن این دکمه اطلاعات بیشتری در مورد گیرنده به شما نمایش داده می شود و می توانید نام و شماره ID وی را بررسی کنید.<br><br><font color="#ff0000">9)</font>&nbsp;هر یادداشت یا توضیحی که داشتید در این قسمت بنویسید، مشابه MEMO در ایگولد.<br><br><font color="#ff0000">10)</font>&nbsp;شما می توانید ارسال پول را با یک کد محافظت نمایید و گیرنده تا این کد را نداند، پول ارسالی شما به حسابش منتقل نخواهد شد.<br>به طور معمول نیازی به کد محافظت نیست و با زدن کلید Send کار انتقال دنبال می شود. اگر به هر دلیلی نیاز به امنیت بیشتر داشتید، Code-protected را تیک بزنید تا شکل زیر ظاهر شود:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 15</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><font color="#ff0000">1)</font>&nbsp;تعداد روزی را که عملیات ارسال معتبر است وارد کنید. مثلاً اگر 3 وارد شود، یعنی اگر گیرنده تا 3 روز بعد از ارسال پول، کد را در حساب خود وارد نکند، پول ارسالی شما به حسابتان برگردانده می شود.<br><br><font color="#ff0000">2)</font>&nbsp;کد محافظت که خود برنامه تولید می کند. با استفاده از کلید Change می توانید کد دلخواه خود را وارد کنید. گیرنده تا این کد را نداند قادر به دریافت پول نخواهد بود.<br><br><br>خوب حالا نوبت به ارسال پول است. با زدن کلید Send پنجره زیر باز می شود:<br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#0033cc" size="2">شکل 16</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><font color="#ff0000">1)</font>&nbsp;مقدار کلی که از حساب شما کسر خواهد شد، دوباره نمایش داده می شود.<br><br><font color="#ff0000">2)</font>&nbsp;شماره حساب گیرنده (WMID) به نمایش در می آید تا کنترل کنید که شماره حسابی که وارد کرده اید متعلق به این شماره شناسایی هست یا نه.<br><br><font color="#ff0000">3)</font>&nbsp;شماره تصادفی را وارد کنید و سپس کلید Yes را بزنید.<br><br>کار ارسال پول تمام شده است و می توانید با مراجعه به هیستوری حسابتان کل عملیات را بازبینی کنید.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><strong><font size="2">بازیابی حساب وبمانی (The Restoration Algorithm)</font></strong></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><span lang="fa">ا</span>گر به هر دلیلی مانند تعویض سیستم عامل یا استفاده از یک سیستم جدید، دسترسی به فایل رمز حساب وبمانی و کد دسترسی به فایل برایتان مقدور نبود، باید مراحل طولانی و سختی را دنبال کنید تا وبمانی تأیید کند که شما واقعاً صاحب حساب هستید.<br>برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و کلیه اطلاعات و مدارک درخواستی را به ایمیل&nbsp;<font color="#22229c">passport@wmtransfer.com</font>&nbsp;بفرستید:<br><font color="#22229c">http://www.wmtransfer.com/eng/about/demo/wmreturnkey.shtml</font><br><span lang="fa">خودمان</span>&nbsp;چون تابحال چنین مشکلی&nbsp;<span lang="fa">برایمان</span>&nbsp;پیش نیامده (چون همیشه از فایل رمز و کد دسترسی به آن نسخه پشتیبان&nbsp;<span lang="fa">داریم</span>)، مراحل بالا را طی نکرده ا<span lang="fa">یم</span>&nbsp;و لذا تجربه ای در این زمینه&nbsp;<span lang="fa">نداریم</span>&nbsp;که در اختیار دوستان قرار د<span lang="fa">هیم</span>.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;</font></p><header style="margin-bottom: 20px; color: rgb(86, 89, 94); font-family: Tahoma;"><h1 class="title" style="margin: 0px; font-weight: normal; line-height: 24px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">وبمانی چیست؟</font></span></h1></header><div class="content clearfix" style="margin-bottom: 0px; color: rgb(86, 89, 94); font-family: Tahoma;"><p style="margin: 0px 0px 15px; text-align: justify;"><span style="line-height: 1.3em; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">پول الکترونیکی وب مانی در سال ۱۹۹۸ راه اندازی شده است و صاحب آن شرکت “WMtransfer LTD” می باشد. سیستم نرم افزاری این پول الکترونیکی توسط شرکت “نیروهای محاسباتی” طراحی و ساخته شده است و این شرکت اکنون هم پشتیبانی فنی را انجام می دهد.</font></span></p><p style="margin: 15px 0px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">این پول الکترونیکی بدلیل تحریم های مختلف ایرانی ها یکی از بهترین گزینه ها برای نقل و انتقالات پول بین کاربر و سایت های خارجی که درگاه پرداخت آن را دارند می باشد.</font></span></p><p style="margin: 15px 0px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">خصوصیت این سیستم پول الکترونیکی برخورداری از امنیت بالا می باشد. بعداز افتتاح حساب وب مانی برای کاربر، فایل کلیدی که مخصوص حساب ساخته شده ارایه می گردد که توسط این فایل کلیدی دسترسی به حساب ممکن می باشد. همین طور شما می توانید در تنظیمات حساب دسترسی به حساب را به یک یا چند IP یا کد SMS محدود نمایید تا اینکه از ورود دیگران به حساب تان جلوگیری نمایید.</font></span></p><p style="margin: 15px 0px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">حساب های وبمانی بصورت مینی ، کلاسیک و لایت دسته بندی میشود که هر کدام کاربرد جداگانه ای دارند. اما بهترین نوع آن حساب کلاسیک می باشد چرا که محدودیتی در مقدار و میزان انتقالات ندارد.</font></span></p><p style="margin: 15px 0px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>برخی تفاوتهای این حسابها:</strong></span><br><strong>حساب مینی:</strong>&nbsp;(Minii) محدودیت روزانه ، ماهانه و سالیانه در نقل و انتقالات خود خواهید داشت و قابلیت وریفای یعنی به ثبت رسیدن حساب را ندارید. ایجاد اکانت در صفحه وب خواهد بود.&nbsp;افرادی از Mini استفاده می کنند که قصد انجام خرید های کوچک از وب سایت های مختلف را دارند.&nbsp;<font color="#4c9feb">مشاهده محدودیت های انتقال وجه در حساب مینی</font></font></span></p><p style="margin: 15px 0px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><strong>حساب کلاسیک:</strong>&nbsp;(Classic) این نوع شکل استاندارد وبمانی محسوب می شود و هیچ محدودیت از&nbsp; کمترین تا بیشترین نقل و انتقالات در روز را نخواهید داشت و قابلیت ارتقا به وریفای تا حد پرسنال پاسپورت و بالاتر از آن را خواهید داشت. بسیار امن و مطمئن تر از دیگر حسابها بعلت استفاده از نرم افزار مخصوص خود می باشد.</font></span></p><p style="margin: 15px 0px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><strong>حساب لایت:</strong>&nbsp;بصورت صفحه وب می باشد و نیازی به نصب نرم افزار نیست تمام آن چیزی که نیاز دارید این هست که گواهینامه نقل و انتقال وب مانی (WebMoney Transfer certificate ) را نصب کنید.&nbsp; WM Keeper Light با مرورگرهای (browser) مختلفی کار می کند.&nbsp;WMKeeper Light به اندازه Classic حرفه ای است اما محدودیت هایی برای کاربران ایرانی دارد و همچنین پیچیدگیهایی که Classic را به آن ارجحتر می کند.</font></span></p><p style="margin: 15px 0px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">در حال حاضر فقط افرادی از Light استفاده می کنند که سیستم عامل ویندوز ندارند. همچنین برای هر ارسالی در سیستم لایت یک کد به شماره موبایل شما ارسال می شود که این موضوع دو ایراد دارد، اول اینکه هر اس ام اس هزینه پنج صدم دلاری دارد و دوم اینکه ممکن است به علت اختلال در شبکه مخابراتی مربوط به سیم کارت تلفن همراه خود، هیچ کدی دریافت نکنید، در هر صورت استفاده از سیستم لایت توصیه نمی شود و امروزه نیز جزو سیستم متداول در بین کاربران ایرانی محسوب نمی شود و پشتیبانی فنی و کاربری آن پیچیده تر از سیستم کلاسیک است که همین امر باعث می شود استفاده از سیستم لایت برای کاربران ایرانی سخت شود.</font></span></p><p style="margin: 15px 0px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">برای استفاده از وب مانی در ابتدا باید وارد سایت وبمانی شده و یک حساب مینی ایجاد کنید سپس از همان حساب به حساب کیپر کلاسیک ارتقاء دهید و متصل میشوید.</font></span></p><p style="margin: 15px 0px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>کارمزدها در وبمانی:</strong></span><br>حوالجات در سیستم پول الکترونیکی وب مانی با هزینه %۰٫۸ انجام می شود . این هزینه بر عهده فرستنده می باشد.</font></span></p><p style="margin: 15px 0px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">مثلاً اگر فرستنده بخواهد ۱۰۰۰$ به حساب گیرنده بریزد، سایت ۸$ به عنوان کارمزد درنظر می گیرد و بنابراین برای این که ۱۰۰۰$ کامل به دست گیرنده برسد، فرستنده باید ۱۰۰۸$ به حساب گیرنده واریز نماید. اما نکته قابل توجه اینجاست که این کارمزد به ۵۰ دلار محدود شده و بیشتر از این دیگر کسر نخواهد کرد. و دیگر اینکه اگر چند کیف پول در یک WMID دارید انتقال از یک کیف به کیف دیگر هزینه ای در بر ندارد.</font></span></p><p style="margin: 15px 0px 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">هرشخصی میتواند در هر حساب وبمانی خود چندین شماره حساب ایجاد نمایید (حتی بصورت ارزهای مختلف)</font></span></p><p style="margin: 15px 0px 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></span></p><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</h2><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><font size="2"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</a></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید وب مانی&nbsp;</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی">خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین وب مانی ">خرید انلاین وب مانی&nbsp;</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید اتوماتیک وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید لحظه ای وب مانی">خرید لحظه ای وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی ارزان">خرید وب مانی ارزان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید ارزان وب مانی">خرید ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش وب مانی">خرید و فروش وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش ارزان وب مانی">خرید و فروش ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به ریال">خرید وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به تومان">خرید وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به دلار ">خرید وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارت شتاب">خرید وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید فوری وب مانی">خرید فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید سریع وب مانی">خرید سریع وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انی وب مانی">خرید انی وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کمسیون مناسب">خرید وب مانی با کمسیون مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارمزد پایین">خرید وب مانی &nbsp;با کارمزد پایین</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ وب مانی">شارژ وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ حساب وب مانی">شارژ حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین حساب وب مانی">شارژ انلاین حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی انلاین ">خرید وب مانی انلاین&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی اتوماتیک">خرید وب مانی اتوماتیک</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی">قیمت وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت انلاین وب مانی">قیمت انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت اتوماتیک وب مانی">قیمت اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به ریال">قیمت وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به تومان">قیمت وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی با کارت شتاب">قیمت وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به ریال">نرخ وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به تومان">نرخ وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به دلار">نرخ وب مانی به دلار</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش وب مانی ">فروش وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش انلاین وب مانی">فروش انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش اتوماتیک وب مانی">فروش اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش فوری وب مانی">فروش فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی زیاد ">فروش وب مانی زیاد&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی خوب">فروش وب مانی خوب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="صرافی وب مانی">صرافی وب مانی</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی انلاین وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">صرافی انلاین وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی وب مانی در ایران ">صرافی وب مانی در اریان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="افسیر رسمی وب مانی در ایران">افسیر رسمی وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی مجاز وب مانی">صرافی مجاز وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی معتبر برا خرید وب مانی">صرافی معتبر برا خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در ایران">خرید وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در تهران">خرید وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در ایران">فروش وب مانی در ایران</a><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در تهران">فروش وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">تبدیل وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به تومان">تبدیل وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به دلار ">تبدیل وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید دلار وب مانی ">خرید دلار وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک دلار وب مانی">خرید اتوماتیک دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ دلار وب مانی">شارژ دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک دلار وب مانی">شارژ اتوماتیک دلار وب مانی</a></p></div></div> text/html 2017-02-19T11:42:11+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi وبمانی-webmoney-چیست؟ http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4352 <p style="direction: rtl; font-size: 13px;"><span style="direction: rtl;"></span></p><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><br></h2><div><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</h2><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</a></font></div></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><h2 style="direction: rtl; padding: 5px; background-color: rgb(163, 131, 50); border: 1px dashed rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; box-shadow: rgb(163, 131, 50) 0px 0px 0px 4px, rgb(235, 255, 0) 2px 1px 6px 4px; margin: 0px auto; height: 25px; width: 554px;"><font size="2">وبمانی (webmoney) چیست؟</font></h2><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">وبمانی (WebMoney) یک پول الکترونیکی و سرویس پرداخت آنلاین است که در سال 1998 در روسیه با هدف سرویس به کاربران روسی راه اندازی گردید. ولی امروزه به صورت جهانی درآمده و بالغ بر دو میلیون کاربر از تمام نقاط دنیا دارد.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">برای کار با آن باید برنامه WM Keeper را از سایت دانلود نمایید</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">به هر حساب وبمانی یک شماره شناسایی (WM ID) تعلق می گیرد که صاحب حساب می تواند آن را از دید دیگر کاربران مخفی بدارد.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">هر حساب دارای چهار شماره مجزا و هر شماره نشانگر یک واحد پولی (دلار آمریکا، یورو، روبل روسیه و واحد پولی اوکراین) است که عبارتند از:</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">&nbsp;</font></span></p><div align="left" style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">دلار امریکا<br class="style73" style="direction: rtl;">WMZ- equivalent of USD<br class="style73" style="direction: rtl;"><br class="style73" style="direction: rtl;">روبل روسیه Russian ruble<br class="style73" style="direction: rtl;">WMR- equivalent of RUB<br class="style73" style="direction: rtl;"><strong style="direction: rtl;"><br class="style73" style="direction: rtl;">یورو&nbsp;</strong><br class="style73" style="direction: rtl;">WME- equivalent of EUR<br class="style73" style="direction: rtl;"><strong style="direction: rtl;"><br class="style73" style="direction: rtl;">طلا</strong><br class="style73" style="direction: rtl;">WMG- equivalent of 1 gramm of gold<br class="style73" style="direction: rtl;"><br class="style73" style="direction: rtl;">هریونیا اکراین Ukrainian hryvnia<br class="style73" style="direction: rtl;">WMU- equivalent of UAH<br class="style73" style="direction: rtl;"><br class="style73" style="direction: rtl;">سام ازبکستان Uzbekistani som<br class="style73" style="direction: rtl;">WMY- equivalent of UZS<br class="style73" style="direction: rtl;"><br class="style73" style="direction: rtl;">روبل بلاروس Belarusian ruble<br class="style73" style="direction: rtl;">WMB- equivalent of BYR<br class="style73" style="direction: rtl;">...</font></span></div><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">یادآور می شود که این شماره حسابها ربطی به شماره شناسایی حساب (WM ID) ندارد و برای انتقال پول باید از این شماره ها استفاده کرد.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">مثلاً شماره Z535922200944&nbsp;نشاندهنده یک حساب دلاری می باشد. انتقال از یک واحد پول تنها به همان واحد پول امکان پذیر است. بنابراین اگر شما در حساب دلاری خود پول داشته باشید، فقط می توانید به حساب دلاری کاربران دیگر، یعنی شماره هایی که با حرف Z شروع می شوند، پول بریزید.</font></span></p><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><font size="2">هزینه انتقال وبمانی،&nbsp;<strong style="direction: rtl;">0.8%</strong>&nbsp;است که از&nbsp;<strong style="direction: rtl;">فرستنده</strong>&nbsp;کسر می شود. مثلاً اگر فرستنده بخواهد 100$ به حساب گیرنده بریزد، سایت 0.8$ به عنوان کارمزد درنظر می گیرد و بنابراین برای این که 100$ کامل به دست گیرنده برسد، فرستنده باید 100.8$ به حساب گیرنده واریز نماید</font></span></p><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</h2><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><p style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"></span></p><div><font size="2"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</a></font></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید وب مانی&nbsp;</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی">خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین وب مانی ">خرید انلاین وب مانی&nbsp;</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید اتوماتیک وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید لحظه ای وب مانی">خرید لحظه ای وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی ارزان">خرید وب مانی ارزان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید ارزان وب مانی">خرید ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش وب مانی">خرید و فروش وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش ارزان وب مانی">خرید و فروش ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به ریال">خرید وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به تومان">خرید وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به دلار ">خرید وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارت شتاب">خرید وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید فوری وب مانی">خرید فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید سریع وب مانی">خرید سریع وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انی وب مانی">خرید انی وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کمسیون مناسب">خرید وب مانی با کمسیون مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارمزد پایین">خرید وب مانی &nbsp;با کارمزد پایین</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ وب مانی">شارژ وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ حساب وب مانی">شارژ حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین حساب وب مانی">شارژ انلاین حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی انلاین ">خرید وب مانی انلاین&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی اتوماتیک">خرید وب مانی اتوماتیک</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی">قیمت وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت انلاین وب مانی">قیمت انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت اتوماتیک وب مانی">قیمت اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به ریال">قیمت وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به تومان">قیمت وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی با کارت شتاب">قیمت وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به ریال">نرخ وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به تومان">نرخ وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به دلار">نرخ وب مانی به دلار</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش وب مانی ">فروش وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش انلاین وب مانی">فروش انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش اتوماتیک وب مانی">فروش اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش فوری وب مانی">فروش فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی زیاد ">فروش وب مانی زیاد&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی خوب">فروش وب مانی خوب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="صرافی وب مانی">صرافی وب مانی</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی انلاین وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">صرافی انلاین وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی وب مانی در ایران ">صرافی وب مانی در اریان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="افسیر رسمی وب مانی در ایران">افسیر رسمی وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی مجاز وب مانی">صرافی مجاز وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی معتبر برا خرید وب مانی">صرافی معتبر برا خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در ایران">خرید وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در تهران">خرید وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در ایران">فروش وب مانی در ایران</a><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در تهران">فروش وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">تبدیل وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به تومان">تبدیل وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به دلار ">تبدیل وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید دلار وب مانی ">خرید دلار وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک دلار وب مانی">خرید اتوماتیک دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ دلار وب مانی">شارژ دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک دلار وب مانی">شارژ اتوماتیک دلار وب مانی</a></p></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T11:34:05+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi خرید وبمانی http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4351 <h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</h2><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</font></a></div><div><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif;">وب مانی چیست؟</span></div><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">وبمانی (webmoney)، یک سیستم پرداخت الکترونیکی سریع و محیطی برای کسب و کارهای آنلاین است که امکان انجام تراکنش‌های مالی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به حساب بانکی یا کارت اعتباری فراهم می‌کند. این تراکنش‌ها بسیار امن، غیرقابل بازگشت و غیرقابل شناسایی هستند. در حال حاضر حدود ۶ میلیون&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کاربر</span></font>&nbsp;بر روی سیاره&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">زمین</span></font>&nbsp;از خدمت وب‌مانی استفاده می‌کنند و روز به روز امکانات و خدمات وب‌مانی و همچنین کاربران این&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پول الکترونیکی</span></font>&nbsp;رو به افزایش است. مهم‌ترین ویژگی این سامانه&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پول الکترونیکی</span></font>&nbsp;برخورداری از&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امنیت</span></font>&nbsp;بالا است. در زمان استفاده از نسخه کلاسیک که بر روی ویندوز نصب می‌شود، بعد از افتتاح حساب وب‌مانی برای&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کاربر</span></font>&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فایل</span></font>&nbsp;کلیدی مخصوص حساب ساخته شده، ارایه می‌گردد که توسط این&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فایل</span></font>&nbsp;کلیدی دسترسی به حساب ممکن می‌شود. همچنین&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کاربر</span></font>&nbsp;می‌تواند در&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تنظیمات</span></font>&nbsp;حساب خود، دسترسی به آن را با یک یا چند&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آی‌پی</span></font>&nbsp;محدود نماید تا اینکه از ورود دیگران به حساب خود جلوگیری کند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">برای استفاده از وب‌مانی ابتدا&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کاربر</span></font>&nbsp;باید&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نرم‌افزار</span></font>&nbsp;«نگه‌دارنده وب‌مانی» (Webmoney Keeper) را از&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وبگاه</span></font>&nbsp;نصب نماید یا به روش&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">برخط</span></font>&nbsp;وارد حساب خود در&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وبگاه</span></font>&nbsp;وب‌مانی شود. به هر حساب وب‌مانی،<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شناسه</span></font>&nbsp;وب‌مانی(WMID) تعلق می‌گیرد. هر&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کاربر</span></font>&nbsp;در سامانه&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پول الکترونیکی</span></font>&nbsp;وب‌مانی از&nbsp;<font color="#a55858"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گواهینامه الکترونیکی</span></font>&nbsp;برخوردار می‌شود. طبق&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اطلاعات</span></font>&nbsp;وارد شده در زمان افتتاح حساب، برای کاربران انواع<font color="#a55858"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گواهینامه الکترونیکی</span></font>&nbsp;ارایه می‌گردد. اگر کاربر مشخصات شخصی وارد ننماید، گواهینامه ناشناس و اگر مشخصات خود را وارد نماید، گواهینامه تشریفاتی تعلق می‌گیرد. در زمان افتتاح حساب،&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کاربر</span></font>&nbsp;می‌تواند مشخصات خود را وارد نموده و از گواهینامه تشریفاتی برخوردار شود.</p><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span class="mw-headline" id=".D8.A7.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9_.DA.A9.DB.8C.D9.81.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.BE.D9.88.D9.84_.D8.AF.D8.B1_.D9.88.D8.A8_.D9.85.D8.A7.D9.86.DB.8C">انواع کیف‌های پول در وب مانی</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; display: inline-block; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(85, 85, 85);">[</span><font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ویرایش</span></font><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(85, 85, 85);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">هر حساب وب‌مانی دارای ۱۰&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کیف پول</span></font>&nbsp;مختلف است. هرکدام از این کیف‌های پول نشانگر یک&nbsp;<font color="#a55858"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">واحد ارزی</span></font>&nbsp;است که به شرح زیر هستند:</p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml%20version%3D%221.0%22%20encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20version%3D%221.1%22%20width%3D%225%22%20height%3D%2213%22%3E%0A%3Ccircle%20cx%3D%222.5%22%20cy%3D%229.5%22%20r%3D%222.5%22%20fill%3D%22%2300528c%22%2F%3E%0A%3C%2Fsvg%3E%0A&quot;); color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">WMZ – نشانگر کیف پول&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دلار</span></font>&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ایالات متحده آمریکا</span></font>&nbsp;(USD)</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">WME – نشانگر کیف پول&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">یورو</span></font>&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اتحادیه اروپا</span></font>&nbsp;(EUR)</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">WMR – نشانگر کیف پول&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">روبل</span></font>&nbsp;کنفدراسیون&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">روسیه</span></font>&nbsp;(RUB)</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">WMU – نشانگر کیف پول&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گریونا</span></font>&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اوکراین</span></font>&nbsp;(UAH)</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">WMB – نشانگر کیف پول&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">روبل</span></font>&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بلاروس</span></font>&nbsp;(BYR)</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">WMS – نشانگر کیف پول&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سوم</span></font>&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">قرقیزستان</span></font>&nbsp;(KGS) – منحل‌شده</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">WMY – نشانگر کیف پول&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سوم</span></font>&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ازبکستان</span></font>&nbsp;(UZS) - منحل‌شده</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">WMV – نشانگر کیف پول&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دانگ</span></font>&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ویتنام</span></font>&nbsp;(VND)</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">WMX – نشانگر کیف پول&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بیت‌کوین</span></font>&nbsp;(BTC)</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">WMG – نشانگر کیف پول&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">طلا</span></font></li></ul><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">این کیف‌های پول جدا از&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شناسه</span></font>&nbsp;وب‌مانی (WMID) است و برای انجام&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حواله</span></font>&nbsp;باید از شماره&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ارز</span></font>&nbsp;مشخص استفاده گردد.</p><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span class="mw-headline" id=".DA.A9.D8.A7.D8.B1.D9.85.D8.B2.D8.AF_.D9.88.D8.A8_.D9.85.D8.A7.D9.86.DB.8C">کارمزد وب مانی</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; display: inline-block; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(85, 85, 85);">[</span><font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ویرایش</span></font><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(85, 85, 85);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">حوالجات در سیستم&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پول الکترونیکی</span></font>&nbsp;وب‌مانی با هزینه ۰/۸ درصد انجام می‌شود. این هزینه بر عهده&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فرستنده</span></font>&nbsp;است. مثلاً اگر&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فرستنده</span></font>&nbsp;بخواهد ۱۰۰۰&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دلار</span></font>&nbsp;وب‌مانی به حساب&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گیرنده</span></font>&nbsp;بریزد،&nbsp;<font color="#a55858"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بانک الکترونیکی</span></font>&nbsp;وب‌مانی ۸&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دلار</span></font>&nbsp;وب‌مانی به عنوان&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کارمزد</span></font>&nbsp;درنظر می‌گیرد و بنابراین برای این که ۱۰۰۰&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دلار</span></font>&nbsp;وب‌مانی کامل به دست&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گیرنده</span></font>&nbsp;برسد،&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فرستنده</span></font>&nbsp;باید حدود ۱۰۰۸&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دلار</span></font>&nbsp;وب‌مانی به حساب&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گیرنده</span></font>واریز نماید. البته حداقل میزان کارمزد برای تراکنش‌های مختلف ۰٫۰۱۱ از همان نوع کیف پول است، همچنین برای کیف پول‌های مختلف سقفی نیز برای حداکثر کارمزد در نظر گرفته شده است که برای مثال برای کیف پول wmz برابر ۵۰ دلار است.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><br></p><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span class="mw-headline">سایت ارزهای الکترونیک هادی اماده خدمات خرید و فروش وب مانی</span></h2><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی"><font size="2">خرید وب مانی از ما http://exchangehadi.ir/extrapage/buy</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="ب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">فروش وب مانی به ماhttp://exchangehadi.ir/extrapage/sell</a></font></div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید وب مانی&nbsp;</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی">خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین وب مانی ">خرید انلاین وب مانی&nbsp;</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">خرید اتوماتیک وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید لحظه ای وب مانی">خرید لحظه ای وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی ارزان">خرید وب مانی ارزان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید ارزان وب مانی">خرید ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش وب مانی">خرید و فروش وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید و فروش ارزان وب مانی">خرید و فروش ارزان وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به ریال">خرید وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به تومان">خرید وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی به دلار ">خرید وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارت شتاب">خرید وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید فوری وب مانی">خرید فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید سریع وب مانی">خرید سریع وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انی وب مانی">خرید انی وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کمسیون مناسب">خرید وب مانی با کمسیون مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با قیمت مناسب">خرید وب مانی با قیمت مناسب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی با کارمزد پایین">خرید وب مانی &nbsp;با کارمزد پایین</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ وب مانی">شارژ وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ حساب وب مانی">شارژ حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین حساب وب مانی">شارژ انلاین حساب وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک وب مانی">شارژ اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی انلاین ">خرید وب مانی انلاین&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی اتوماتیک">خرید وب مانی اتوماتیک</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی">قیمت وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت انلاین وب مانی">قیمت انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت اتوماتیک وب مانی">قیمت اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به ریال">قیمت وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی به تومان">قیمت وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="قیمت وب مانی با کارت شتاب">قیمت وب مانی با کارت شتاب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به ریال">نرخ وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به تومان">نرخ وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="نرخ وب مانی به دلار">نرخ وب مانی به دلار</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش وب مانی ">فروش وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="فروش انلاین وب مانی">فروش انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش اتوماتیک وب مانی">فروش اتوماتیک وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش فوری وب مانی">فروش فوری وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی زیاد ">فروش وب مانی زیاد&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی خوب">فروش وب مانی خوب</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="صرافی وب مانی">صرافی وب مانی</a></p><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی انلاین وب مانی" style="font-family: Tahoma;"><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><font size="1">صرافی انلاین وب مانی</font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی وب مانی در ایران ">صرافی وب مانی در اریان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="افسیر رسمی وب مانی در ایران">افسیر رسمی وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی مجاز وب مانی">صرافی مجاز وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="صرافی معتبر برا خرید وب مانی">صرافی معتبر برا خرید وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در ایران">خرید وب مانی در ایران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی در تهران">خرید وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در ایران">فروش وب مانی در ایران</a><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/sell" target="" title="فروش وب مانی در تهران">فروش وب مانی در تهران</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید وب مانی -خرید و فروش وب مانی-فروش وب مانی-خرید وبمانی">تبدیل وب مانی به ریال</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به تومان">تبدیل وب مانی به تومان</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="تبدیل وب مانی به دلار ">تبدیل وب مانی به دلار&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید دلار وب مانی ">خرید دلار وب مانی&nbsp;</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید انلاین دلار وب مانی">خرید انلاین دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="خرید اتوماتیک دلار وب مانی">خرید اتوماتیک دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ دلار وب مانی">شارژ دلار وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ انلاین وب مانی">شارژ انلاین وب مانی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: 19px;"><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/buy" target="" title="شارژ اتوماتیک دلار وب مانی">شارژ اتوماتیک دلار وب مانی</a></p></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T11:21:29+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi Acquista e carica Yandex soldi-Ethereum-OKPAY-payeer-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4350 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Acquisto e farci pagare Yandex Ethereum denaro-WIREDPAY-payeer-okpay- sul link qui sotto</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>Acquista Ethereum</div><div>Ethereum alimentato</div><div>Acquista Ethereum automatica</div><div>Breve Shopping Ethereum</div><div>Impulse Ethereum acquisto</div><div>Ethereum acquisto immediato</div><div>Ethereum Dollaro</div><div>Acquista Ethereum linea automatica</div><div>carica Ethereum</div><div>Charge account Ethereum</div><div>Eni carica Ethereum</div><div>ricarica veloce Ethereum</div><div>sito di shopping Ethereum</div><div>Permuta Ethereum</div><div>cambiamento Ethereum</div><div>Ethereum acquisto diretto</div><div>Acquista momento Ethereum</div><div>Un denaro perfact per Ethereum</div><div>Convertire i soldi web per Ethereum</div><div>Payeer diventare il Ethereum</div><div>Convertire bitcoin a Ethereum</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Acquisto e farci pagare Yandex Ethereum denaro-WIREDPAY-payeer-okpay- sul link qui sotto</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div><br></div><div>Acquista OKPAY</div><div>OKPAY alimentato</div><div>Acquista OKPAY automatica</div><div>Breve Shopping OKPAY</div><div>Impulse OKPAY acquisto</div><div>Immediato acquisto OKPAY</div><div>Dollaro OKPAY</div><div>Acquista OKPAY linea automatica</div><div>OKPAY carica</div><div>OKPAY account di carica</div><div>Eni OKPAY carica</div><div>ricarica veloce OKPAY</div><div>Shopping sito OKPAY</div><div>Permuta OKPAY</div><div>cambiamento OKPAY</div><div>OKPAY acquisto diretto</div><div>Acquista momento OKPAY</div><div>Un denaro perfact a OKPAY</div><div>Convertire i soldi web a OKPAY</div><div>Payeer diventare il OKPAY</div><div>Bitcoin diventare OKPAY</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Acquisto e farci pagare Yandex Ethereum denaro-WIREDPAY-payeer-okpay- sul link qui sotto</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>Acquista payeer</div><div>payeer alimentato</div><div>Acquista payeer automatica</div><div>Breve Shopping payeer</div><div>Impulse payeer acquisto</div><div>Immediato acquisto payeer</div><div>Dollaro payeer</div><div>Acquista payeer linea automatica</div><div>carica Payeer</div><div>payeer account di carica</div><div>Eni payeer carica</div><div>ricarica veloce payeer</div><div>Shopping sito payeer</div><div>Permuta payeer</div><div>cambiamento Payeer</div><div>payeer acquisto diretto</div><div>Acquista momento payeer</div><div>Un denaro perfact per payeer</div><div>Convertire i soldi web per payeer</div><div>Payeer diventare il payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Acquisto e farci pagare Yandex Ethereum denaro-WIREDPAY-payeer-okpay- sul link qui sotto</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div><br></div><div>Acquista WIREDPAY</div><div>WIREDPAY alimentato</div><div>Acquista WIREDPAY automatica</div><div>Breve Shopping WIREDPAY</div><div>Impulse WIREDPAY acquisto</div><div>Immediato acquisto WIREDPAY</div><div>Dollaro WIREDPAY</div><div>Acquista WIREDPAY linea automatica</div><div>WIREDPAY carica</div><div>Charge account WIREDPAY</div><div>Eni WIREDPAY carica</div><div>ricarica veloce WIREDPAY</div><div>Shopping sito WIREDPAY</div><div>Permuta WIREDPAY</div><div>cambiamento WIREDPAY</div><div>WIREDPAY acquisto diretto</div><div>Acquista momento WIREDPAY</div><div>Un denaro perfact per WIREDPAY</div><div>Convertire i soldi web per WIREDPAY</div><div>Payeer diventare il WIREDPAY</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Acquisto e farci pagare Yandex Ethereum denaro-WIREDPAY-payeer-okpay- sul link qui sotto</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div>Acquista Yandex soldi</div><div>denaro Yandex Azionato</div><div>Comprare denaro automatica Yandex</div><div>Breve Shopping denaro Yandex</div><div>acquisto d'impulso denaro Yandex</div><div>acquisto immediato di denaro Yandex</div><div>Yandex soldi per comprare dollari</div><div>Acquista i soldi in linea automatica Yandex</div><div>Yandex carica soldi</div><div>Yandex deposito di denaro</div><div>denaro Eni carica Yandex</div><div>Veloce ricarica denaro Yandex</div><div>sito di shopping soldi Yandex</div><div>Comprare scambio di denaro Yandex</div><div>Cambio valuta Yandex</div><div>Comprare denaro Yandex diretta</div><div>Comprare momento denaro Yandex</div><div>soldi perfact per diventare denaro Yandex</div><div>Convertire i soldi web per Yandex soldi</div><div>Payeer convertito in Yandex soldi</div><div><br></div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Acquisto e farci pagare Yandex Ethereum denaro-WIREDPAY-payeer-okpay- sul link qui sotto</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a> text/html 2017-02-19T11:16:55+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi खरीदें और चार्ज Yandex पैसे-Ethereum-OKPAY-payeer-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4349 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>खरीदें और हमें Yandex पैसे-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum नीचे दिए गए लिंक चार्ज</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>खरीदें Ethereum</div><div>Powered Ethereum</div><div>स्वत: Ethereum खरीदें</div><div>त्वरित शॉपिंग Ethereum</div><div>आवेग खरीदने Ethereum</div><div>Ethereum तत्काल खरीद</div><div>Ethereum डॉलर</div><div>ऑनलाइन स्वत: Ethereum खरीदें</div><div>Ethereum प्रभारी</div><div>प्रभारी खाते Ethereum</div><div>Eni प्रभारी Ethereum</div><div>फास्ट चार्ज Ethereum</div><div>Ethereum शॉपिंग साइट</div><div>एक्सचेंज खरीदें Ethereum</div><div>Ethereum बदलें</div><div>सीधी खरीद Ethereum</div><div>पल Ethereum खरीदें</div><div>एक अपूर्ण पैसे Ethereum करने के लिए</div><div>वेब पैसे कन्वर्ट करने के लिए Ethereum</div><div>Payeer Ethereum हो जाते हैं</div><div>Ethereum को Bitcoins कन्वर्ट</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">खरीदें और हमें Yandex पैसे-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum नीचे दिए गए लिंक चार्ज</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div><div><br></div><div>OKPAY खरीदें</div><div>Powered OKPAY</div><div>स्वत: OKPAY खरीदें</div><div>त्वरित शॉपिंग OKPAY</div><div>आवेग खरीदने OKPAY</div><div>तत्काल खरीद OKPAY</div><div>डॉलर OKPAY</div><div>ऑनलाइन स्वत: OKPAY खरीदें</div><div>OKPAY चार्ज</div><div>प्रभारी खाते OKPAY</div><div>Eni प्रभारी OKPAY</div><div>फास्ट चार्ज OKPAY</div><div>शॉपिंग साइट OKPAY</div><div>एक्सचेंज खरीदें OKPAY</div><div>OKPAY बदलें</div><div>सीधी खरीद OKPAY</div><div>पल OKPAY खरीदें</div><div>एक अपूर्ण पैसे OKPAY को</div><div>वेब पैसे कन्वर्ट करने के लिए OKPAY</div><div>Payeer OKPAY हो जाते हैं</div><div>OKPAY बनने Bitcoin</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">खरीदें और हमें Yandex पैसे-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum नीचे दिए गए लिंक चार्ज</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div><div>payeer खरीदें</div><div>Powered payeer</div><div>स्वत: payeer खरीदें</div><div>त्वरित शॉपिंग payeer</div><div>आवेग खरीदने payeer</div><div>तत्काल खरीद payeer</div><div>डॉलर payeer</div><div>ऑनलाइन स्वत: payeer खरीदें</div><div>Payeer प्रभारी</div><div>प्रभारी खाते payeer</div><div>Eni प्रभारी payeer</div><div>फास्ट चार्ज payeer</div><div>शॉपिंग साइट payeer</div><div>एक्सचेंज खरीदें payeer</div><div>Payeer बदलें</div><div>सीधी खरीद payeer</div><div>पल payeer खरीदें</div><div>एक अपूर्ण पैसे payeer करने के लिए</div><div>वेब पैसे कन्वर्ट करने के लिए payeer</div><div>Payeer payeer हो जाते हैं</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">खरीदें और हमें Yandex पैसे-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum नीचे दिए गए लिंक चार्ज</div></a></div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div><div><br></div><div>खरीदें WIREDPAY</div><div>Powered WIREDPAY</div><div>स्वत: WIREDPAY खरीदें</div><div>त्वरित शॉपिंग WIREDPAY</div><div>आवेग खरीदने WIREDPAY</div><div>तत्काल खरीद WIREDPAY</div><div>डॉलर WIREDPAY</div><div>ऑनलाइन स्वत: WIREDPAY खरीदें</div><div>WIREDPAY चार्ज</div><div>प्रभारी खाते WIREDPAY</div><div>Eni प्रभारी WIREDPAY</div><div>फास्ट चार्ज WIREDPAY</div><div>शॉपिंग साइट WIREDPAY</div><div>एक्सचेंज खरीदें WIREDPAY</div><div>WIREDPAY बदलें</div><div>सीधी खरीद WIREDPAY</div><div>पल खरीदें WIREDPAY</div><div>एक अपूर्ण पैसे WIREDPAY करने के लिए</div><div>वेब पैसे कन्वर्ट करने के लिए WIREDPAY</div><div>Payeer WIREDPAY हो जाते हैं</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">खरीदें और हमें Yandex पैसे-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum नीचे दिए गए लिंक चार्ज</div></a></div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div><div><br></div><div>Yandex पैसे खरीद</div><div>संचालित Yandex पैसे</div><div>स्वत: Yandex पैसे खरीद</div><div>त्वरित शॉपिंग Yandex पैसे</div><div>आवेग खरीद Yandex पैसे</div><div>तत्काल खरीद Yandex पैसे</div><div>Yandex पैसे डॉलर खरीदने</div><div>ऑनलाइन स्वत: Yandex पैसे खरीद</div><div>Yandex पैसे प्रभारी</div><div>Yandex पैसे जमा</div><div>Eni प्रभारी Yandex पैसे</div><div>फास्ट चार्ज Yandex पैसे</div><div>Yandex पैसे शॉपिंग साइट</div><div>Yandex पैसे विनिमय खरीदें</div><div>Yandex पैसे बदलें</div><div>प्रत्यक्ष Yandex पैसे खरीद</div><div>पल Yandex पैसे खरीद</div><div>अपूर्ण पैसे Yandex पैसे बनने के लिए</div><div>वेब पैसे कन्वर्ट पैसे Yandex के लिए</div><div>Payeer पैसे Yandex के लिए परिवर्तित</div><div><br></div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">खरीदें और हमें Yandex पैसे-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum नीचे दिए गए लिंक चार्ज</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T11:13:22+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi Kaufen und Laden Yandex Money-Astraleum-OKPAY-payeer-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4348 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Kaufen und laden uns Geld-WIREDPAY-payeer-okpay- Astraleum den unten stehenden Link Yandex</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>Kaufen Astraleum</div><div>Powered Astraleum</div><div>Kaufen Sie automatische Astraleum</div><div>Quick Shopping Astraleum</div><div>Impulskäufe Astraleum</div><div>Astraleum Sofortkauf</div><div>Astraleum Dollar</div><div>Online kaufen automatische Astraleum</div><div>Astraleum Ladung</div><div>Gebührenkonto Astraleum</div><div>Eni Ladung Astraleum</div><div>Schnellladung Astraleum</div><div>Astraleum-Shopping-Site</div><div>Wechsel kaufen Astraleum</div><div>Astraleum Änderung</div><div>Direkter Kauf Astraleum</div><div>Kaufen Moment Astraleum</div><div>Ein perfact Geld Astraleum</div><div>Convert Web Geld Astraleum</div><div>Payeer werden die Astraleum</div><div>Convert Bitcoins zu Astraleum</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Kaufen und laden uns Geld-WIREDPAY-payeer-okpay- Astraleum den unten stehenden Link Yandex</div></a></div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div><div><br></div><div>kaufen Sie OKPAY</div><div>Powered OKPAY</div><div>Kaufen Sie automatische OKPAY</div><div>Quick Shopping OKPAY</div><div>Impulskäufe OKPAY</div><div>Sofortiger Kauf OKPAY</div><div>Dollar OKPAY</div><div>Online kaufen automatische OKPAY</div><div>OKPAY aufladen</div><div>Gebührenkonto OKPAY</div><div>Eni Ladung OKPAY</div><div>Schnellladung OKPAY</div><div>Shopping-Site OKPAY</div><div>Wechsel kaufen OKPAY</div><div>OKPAY Änderung</div><div>Direkter Kauf OKPAY</div><div>Kaufen Moment OKPAY</div><div>Ein perfact Geld OKPAY</div><div>Convert Web Geld OKPAY</div><div>Payeer werden die OKPAY</div><div>Bitcoin werden OKPAY</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Kaufen und laden uns Geld-WIREDPAY-payeer-okpay- Astraleum den unten stehenden Link Yandex</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div><div>kaufen payeer</div><div>Powered payeer</div><div>Kaufen Sie automatische payeer</div><div>Quick Shopping payeer</div><div>Impulskäufe payeer</div><div>Sofortiger Kauf payeer</div><div>Dollar payeer</div><div>Online kaufen automatische payeer</div><div>Payeer Ladung</div><div>Gebührenkonto payeer</div><div>Eni Ladung payeer</div><div>Schnellladung payeer</div><div>Shopping-Site payeer</div><div>Wechsel kaufen payeer</div><div>Payeer Änderung</div><div>Direkter Kauf payeer</div><div>Kaufen Moment payeer</div><div>Ein perfact Geld payeer</div><div>Convert Web Geld payeer</div><div>Payeer werden die payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Kaufen und laden uns Geld-WIREDPAY-payeer-okpay- Astraleum den unten stehenden Link Yandex</div></a></div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div><div><br></div><div>Kaufen WIREDPAY</div><div>Powered WIREDPAY</div><div>Kaufen Sie automatische WIREDPAY</div><div>Quick Shopping WIREDPAY</div><div>Impulskäufe WIREDPAY</div><div>Sofortiger Kauf WIREDPAY</div><div>Dollar WIREDPAY</div><div>Online kaufen automatische WIREDPAY</div><div>WIREDPAY aufladen</div><div>Gebührenkonto WIREDPAY</div><div>Eni Ladung WIREDPAY</div><div>Schnellladung WIREDPAY</div><div>Shopping-Site WIREDPAY</div><div>Wechsel kaufen WIREDPAY</div><div>WIREDPAY Änderung</div><div>Direkter Kauf WIREDPAY</div><div>Kaufen Moment WIREDPAY</div><div>Ein perfact Geld WIREDPAY</div><div>Convert Web Geld WIREDPAY</div><div>Payeer werden die WIREDPAY</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Kaufen und laden uns Geld-WIREDPAY-payeer-okpay- Astraleum den unten stehenden Link Yandex</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div><div>Kaufen yandex Geld</div><div>Powered yandex Geld</div><div>Kaufen Sie automatische yandex Geld</div><div>Quick Shopping yandex Geld</div><div>Impulskauf yandex Geld</div><div>Sofortiger Kauf yandex Geld</div><div>Yandex Geld kaufen Dollar</div><div>Online kaufen automatische yandex Geld</div><div>Yandex Geld Ladung</div><div>Yandex Geldeinzahlung</div><div>Eni Ladung yandex Geld</div><div>Schnellladung yandex Geld</div><div>Yandex Geld-Shopping-Site</div><div>Kaufen yandex Geldwechsel</div><div>Yandex Geld Wechsel</div><div>Kaufen Sie direkt yandex Geld</div><div>Kaufen Moment yandex Geld</div><div>Perfact Geld zu werden yandex Geld</div><div>Convert Web Geld, um Geld zu Yandex</div><div>Payeer umgewandelt Geld Yandex</div><div><br></div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Kaufen und laden uns Geld-WIREDPAY-payeer-okpay- Astraleum den unten stehenden Link Yandex</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T11:09:22+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi Buy e recharge Yandex soldi-Ethereum-okpay-payeer-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4347 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Buy è dirigenti noi Yandex Ethereum soldi-WIREDPAY-payeer-okpay- u quì sottu</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>Buy Ethereum</div><div>Ethereum, led</div><div>Buy Ethereum automatica</div><div>Quick Shopping Ethereum</div><div>Irmscher Ethereum fustelle</div><div>Ethereum accidente mumentu</div><div>Ethereum Vatu</div><div>Buy Ethereum distancia in autumàticu</div><div>so rispunsevule Ethereum</div><div>Charge Account Ethereum</div><div>Francese eni rispunsevule Ethereum</div><div>ratu Ethereum fast</div><div>u situ, shopping Ethereum</div><div>Scanciu Buy Ethereum</div><div>cambiamentu Ethereum</div><div>Ethereum accidente Direct</div><div>Buy mumentu Ethereum</div><div>A soldi perfact à Ethereum</div><div>Niari soldi web, a Ethereum</div><div>Payeer divintatu u Ethereum</div><div>Niari bitcoins à Ethereum</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Buy è dirigenti noi Yandex Ethereum soldi-WIREDPAY-payeer-okpay- u quì sottu</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div><div>Buy okpay</div><div>okpay, led</div><div>Buy okpay automatica</div><div>Quick Shopping okpay</div><div>Irmscher okpay fustelle</div><div>Immediata accidente okpay</div><div>Vatu okpay</div><div>Buy okpay distancia in autumàticu</div><div>Okpay accusa</div><div>okpay Account Charge</div><div>Francese eni okpay rispunsevule</div><div>ratu okpay fast</div><div>Shopping situ okpay</div><div>Scanciu Buy okpay</div><div>cambiamentu Okpay</div><div>okpay accidente Direct</div><div>Buy mumentu okpay</div><div>A soldi perfact à okpay</div><div>Niari soldi web, a okpay</div><div>Payeer divintatu u okpay</div><div>Régime divintatu okpay</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Buy è dirigenti noi Yandex Ethereum soldi-WIREDPAY-payeer-okpay- u quì sottu</div></a></div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div><div><br></div><div>Buy payeer</div><div>payeer, led</div><div>Buy payeer automatica</div><div>Quick Shopping payeer</div><div>Irmscher payeer fustelle</div><div>Immediata accidente payeer</div><div>Vatu payeer</div><div>Buy payeer distancia in autumàticu</div><div>so rispunsevule Payeer</div><div>payeer Account Charge</div><div>Francese eni payeer rispunsevule</div><div>ratu payeer fast</div><div>Shopping situ payeer</div><div>Scanciu Buy payeer</div><div>cambiamentu Payeer</div><div>payeer accidente Direct</div><div>Buy mumentu payeer</div><div>A soldi perfact à payeer</div><div>Niari soldi web, a payeer</div><div>Payeer divintatu u payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Buy è dirigenti noi Yandex Ethereum soldi-WIREDPAY-payeer-okpay- u quì sottu</div></a></div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div><div><br></div><div>Buy WIREDPAY</div><div>WIREDPAY, led</div><div>Buy WIREDPAY automatica</div><div>Quick Shopping WIREDPAY</div><div>Irmscher WIREDPAY fustelle</div><div>Immediata accidente WIREDPAY</div><div>Vatu WIREDPAY</div><div>Buy WIREDPAY distancia in autumàticu</div><div>WIREDPAY accusa</div><div>Charge Account WIREDPAY</div><div>Francese eni WIREDPAY rispunsevule</div><div>ratu WIREDPAY fast</div><div>Shopping situ WIREDPAY</div><div>Scanciu Buy WIREDPAY</div><div>cambiamentu WIREDPAY</div><div>WIREDPAY accidente Direct</div><div>Buy mumentu WIREDPAY</div><div>A soldi perfact à WIREDPAY</div><div>Niari soldi web, a WIREDPAY</div><div>Payeer divintatu u WIREDPAY</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Buy è dirigenti noi Yandex Ethereum soldi-WIREDPAY-payeer-okpay- u quì sottu</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div><div>Buy Yandex soldi</div><div>soldi Yandex Powered</div><div>Buy soldi automatica Yandex</div><div>Quick Shopping soldi Yandex</div><div>compre u so estru soldi Yandex</div><div>compre immediata soldi Yandex</div><div>Yandex soldi accattu euru</div><div>Buy soldi distancia in autumàticu Yandex</div><div>Yandex rispunsevule soldi</div><div>Yandex accontu soldi</div><div>sordi francese eni rispunsevule Yandex</div><div>Fast ratu soldi Yandex</div><div>situ di soldi, shopping Yandex</div><div>Buy link soldi Yandex</div><div>cambiamentu soldi Yandex</div><div>Buy soldi Yandex direttu</div><div>Buy mumentu soldi Yandex</div><div>soldi Perfact à diventà soldi Yandex</div><div>Niari soldi web, a Yandex soldi</div><div>Payeer cummirtutu â Yandex soldi</div><div><br></div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Buy è dirigenti noi Yandex Ethereum soldi-WIREDPAY-payeer-okpay- u quì sottu</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T11:01:16+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi 購買和充電Yandex的錢復仇-OKPAY-payeer-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4346 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>購買並收取我們Yandex的錢WIREDPAY-payeer-okpay-復仇下面的鏈接</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>購買復仇</div><div>供電復仇</div><div>購買自動復仇</div><div>快速購物復仇</div><div>衝動性購買復仇</div><div>復仇即時報價</div><div>復仇美元</div><div>網上購買自動復仇</div><div>復仇費</div><div>計費帳戶復仇</div><div>埃尼公司負責復仇</div><div>快速充電復仇</div><div>復仇購物網站</div><div>交易所購買復仇</div><div>復仇變化</div><div>直接購買復仇</div><div>購買一刻復仇</div><div>一個perfact錢復仇</div><div>轉換網頁錢復仇</div><div>Payeer成為復仇</div><div>比特幣轉換為復仇</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>購買並收取我們Yandex的錢WIREDPAY-payeer-okpay-復仇下面的鏈接</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div>購買OKPAY</div><div>供電OKPAY</div><div>購買自動OKPAY</div><div>快速購物OKPAY</div><div>衝動性購買OKPAY</div><div>立即購買OKPAY</div><div>OKPAY美元</div><div>網上購買自動OKPAY</div><div>OKPAY充電</div><div>計費帳戶OKPAY</div><div>埃尼公司負責OKPAY</div><div>快速充電OKPAY</div><div>購物網站OKPAY</div><div>交易所購買OKPAY</div><div>OKPAY變化</div><div>直接購買OKPAY</div><div>購買一刻OKPAY</div><div>一個perfact錢OKPAY</div><div>轉換網頁錢OKPAY</div><div>Payeer成為OKPAY</div><div>比特幣成為OKPAY</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>購買並收取我們Yandex的錢WIREDPAY-payeer-okpay-復仇下面的鏈接</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div>購買payeer</div><div>供電payeer</div><div>購買自動payeer</div><div>快速購物payeer</div><div>衝動性購買payeer</div><div>立即購買payeer</div><div>美元payeer</div><div>網上購買自動payeer</div><div>Payeer費</div><div>計費帳戶payeer</div><div>埃尼公司負責payeer</div><div>快速充電payeer</div><div>購物網站payeer</div><div>交易所購買payeer</div><div>Payeer變化</div><div>直接購買payeer</div><div>購買一刻payeer</div><div>一個perfact錢payeer</div><div>轉換網頁錢payeer</div><div>Payeer成為payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>購買並收取我們Yandex的錢WIREDPAY-payeer-okpay-復仇下面的鏈接</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>購買-WIREDPAY</div><div>供電WIREDPAY</div><div>購買自動WIREDPAY</div><div>快速購物WIREDPAY</div><div>衝動性購買WIREDPAY</div><div>立即購買WIREDPAY</div><div>美元WIREDPAY</div><div>網上購買自動WIREDPAY</div><div>WIREDPAY充電</div><div>計費帳戶WIREDPAY</div><div>埃尼公司負責WIREDPAY</div><div>快速充電WIREDPAY</div><div>購物網站WIREDPAY</div><div>交易所購買WIREDPAY</div><div>WIREDPAY變化</div><div>直接購買WIREDPAY</div><div>購買一刻WIREDPAY</div><div>一個perfact錢WIREDPAY</div><div>轉換網頁錢WIREDPAY</div><div>Payeer成為WIREDPAY</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>購買並收取我們Yandex的錢WIREDPAY-payeer-okpay-復仇下面的鏈接</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div>購買Yandex的錢</div><div>本站Yandex的錢</div><div>購買自動Yandex的錢</div><div>快速購物Yandex的錢</div><div>衝動購買Yandex的錢</div><div>立即購買Yandex的錢</div><div>Yandex的錢買入美元</div><div>網上購買自動Yandex的錢</div><div>Yandex的錢充</div><div>Yandex的錢存</div><div>埃尼公司負責Yandex的錢</div><div>快速充電Yandex的錢</div><div>Yandex的錢購物網站</div><div>購買Yandex的貨幣兌換</div><div>Yandex的錢變</div><div>直接購買Yandex的錢</div><div>購買一刻Yandex的錢</div><div>Perfact錢成為Yandex的錢</div><div>轉換網頁錢Yandex的錢</div><div>Payeer轉換為Yandex的錢</div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>購買並收取我們Yandex的錢WIREDPAY-payeer-okpay-復仇下面的鏈接</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div> text/html 2017-02-19T10:58:23+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi 购买和充电Yandex的钱复仇-OKPAY-payeer-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4345 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>购买并收取我们Yandex的钱WIREDPAY-payeer-okpay-复仇下面的链接</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div><div></div></a></div><div>购买复仇</div><div>供电复仇</div><div>购买自动复仇</div><div>快速购物复仇</div><div>冲动性购买复仇</div><div>复仇即时报价</div><div>复仇美元</div><div>网上购买自动复仇</div><div>复仇费</div><div>计费帐户复仇</div><div>埃尼公司负责复仇</div><div>快速充电复仇</div><div>复仇购物网站</div><div>交易所购买复仇</div><div>复仇变化</div><div>直接购买复仇</div><div>购买一刻复仇</div><div>一个perfact钱复仇</div><div>转换网页钱复仇</div><div>Payeer成为复仇</div><div>比特币转换为复仇</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>购买并收取我们Yandex的钱WIREDPAY-payeer-okpay-复仇下面的链接</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div>购买OKPAY</div><div>供电OKPAY</div><div>购买自动OKPAY</div><div>快速购物OKPAY</div><div>冲动性购买OKPAY</div><div>立即购买OKPAY</div><div>OKPAY美元</div><div>网上购买自动OKPAY</div><div>OKPAY充电</div><div>计费帐户OKPAY</div><div>埃尼公司负责OKPAY</div><div>快速充电OKPAY</div><div>购物网站OKPAY</div><div>交易所购买OKPAY</div><div>OKPAY变化</div><div>直接购买OKPAY</div><div>购买一刻OKPAY</div><div>一个perfact钱OKPAY</div><div>转换网页钱OKPAY</div><div>Payeer成为OKPAY</div><div>比特币成为OKPAY</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>购买并收取我们Yandex的钱WIREDPAY-payeer-okpay-复仇下面的链接</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>购买payeer</div><div>供电payeer</div><div>购买自动payeer</div><div>快速购物payeer</div><div>冲动性购买payeer</div><div>立即购买payeer</div><div>美元payeer</div><div>网上购买自动payeer</div><div>Payeer费</div><div>计费帐户payeer</div><div>埃尼公司负责payeer</div><div>快速充电payeer</div><div>购物网站payeer</div><div>交易所购买payeer</div><div>Payeer变化</div><div>直接购买payeer</div><div>购买一刻payeer</div><div>一个perfact钱payeer</div><div>转换网页钱payeer</div><div>Payeer成为payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">购买并收取我们Yandex的钱WIREDPAY-payeer-okpay-复仇下面的链接</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div><br></div><div>购买-WIREDPAY</div><div>供电WIREDPAY</div><div>购买自动WIREDPAY</div><div>快速购物WIREDPAY</div><div>冲动性购买WIREDPAY</div><div>立即购买WIREDPAY</div><div>美元WIREDPAY</div><div>网上购买自动WIREDPAY</div><div>WIREDPAY充电</div><div>计费帐户WIREDPAY</div><div>埃尼公司负责WIREDPAY</div><div>快速充电WIREDPAY</div><div>购物网站WIREDPAY</div><div>交易所购买WIREDPAY</div><div>WIREDPAY变化</div><div>直接购买WIREDPAY</div><div>购买一刻WIREDPAY</div><div>一个perfact钱WIREDPAY</div><div>转换网页钱WIREDPAY</div><div>Payeer成为WIREDPAY</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>购买并收取我们Yandex的钱WIREDPAY-payeer-okpay-复仇下面的链接</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div>购买Yandex的钱</div><div>本站Yandex的钱</div><div>购买自动Yandex的钱</div><div>快速购物Yandex的钱</div><div>冲动购买Yandex的钱</div><div>立即购买Yandex的钱</div><div>Yandex的钱买入美元</div><div>网上购买自动Yandex的钱</div><div>Yandex的钱充</div><div>Yandex的钱存</div><div>埃尼公司负责Yandex的钱</div><div>快速充电Yandex的钱</div><div>Yandex的钱购物网站</div><div>购买Yandex的货币兑换</div><div>Yandex的钱变</div><div>直接购买Yandex的钱</div><div>购买一刻Yandex的钱</div><div>Perfact钱成为Yandex的钱</div><div>转换网页钱Yandex的钱</div><div>Payeer转换为Yandex的钱</div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>购买并收取我们Yandex的钱WIREDPAY-payeer-okpay-复仇下面的链接</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div> text/html 2017-02-19T10:53:13+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi Cumpăra și încărcare de bani-Ethereum Yandex-okpay-payeer-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4344 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Cumpăra și încărcați ne-bani Ethereum Yandex WIREDPAY-payeer-okpay- link-ul de mai jos</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>Cumpara Ethereum</div><div>Ethereum alimentat</div><div>Cumpăra Ethereum automată</div><div>Rapidă Shopping Ethereum</div><div>Impuls de cumparare Ethereum</div><div>cumpărare instant Ethereum</div><div>Ethereum Dolar</div><div>Cumpăra Ethereum on-line automat</div><div>taxa Ethereum</div><div>Debiteze contul Ethereum</div><div>ENI taxa Ethereum</div><div>Ethereum de încărcare rapidă</div><div>site-ul de cumpărături Ethereum</div><div>Schimb Vand Ethereum</div><div>schimbare Ethereum</div><div>Ethereum achiziție directă</div><div>Cumpăra momentul Ethereum</div><div>Un bani perfact la Ethereum</div><div>Converti bani pentru web Ethereum</div><div>Payeer devin Ethereum</div><div>Converti Bitcoins la Ethereum</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Cumpăra și încărcați ne-bani Ethereum Yandex WIREDPAY-payeer-okpay- link-ul de mai jos</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div>cumpăra okpay</div><div>okpay alimentat</div><div>Cumpăra okpay automată</div><div>Rapidă okpay cumpărături</div><div>Impuls de cumparare okpay</div><div>okpay cumpărare imediată</div><div>dolar okpay</div><div>Cumpăra okpay on-line automat</div><div>Okpay percepe</div><div>okpay cont de încărcare</div><div>ENI taxa okpay</div><div>okpay de încărcare rapidă</div><div>site de cumparaturi okpay</div><div>Schimb Vand okpay</div><div>schimbare Okpay</div><div>okpay achiziție directă</div><div>Cumpăra momentul okpay</div><div>Un bani perfact la okpay</div><div>Converti bani pentru web okpay</div><div>Payeer devin okpay</div><div>Bitcoin devin okpay</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Cumpăra și încărcați ne-bani Ethereum Yandex WIREDPAY-payeer-okpay- link-ul de mai jos</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div><br></div><div>cumpăra payeer</div><div>payeer alimentat</div><div>Cumpăra payeer automată</div><div>Rapidă payeer cumpărături</div><div>Impuls de cumparare payeer</div><div>payeer cumpărare imediată</div><div>dolar payeer</div><div>Cumpăra payeer on-line automat</div><div>taxa Payeer</div><div>payeer cont de încărcare</div><div>ENI taxa payeer</div><div>payeer de încărcare rapidă</div><div>site de cumparaturi payeer</div><div>Schimb Vand payeer</div><div>schimbare Payeer</div><div>payeer achiziție directă</div><div>Cumpăra momentul payeer</div><div>Un bani perfact la payeer</div><div>Converti bani pentru web payeer</div><div>Payeer devin payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Cumpăra și încărcați ne-bani Ethereum Yandex WIREDPAY-payeer-okpay- link-ul de mai jos</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div><br></div><div>Cumpara -WIREDPAY</div><div>WIREDPAY alimentat</div><div>Cumpăra WIREDPAY automată</div><div>Rapidă WIREDPAY cumpărături</div><div>Impuls de cumparare WIREDPAY</div><div>WIREDPAY cumpărare imediată</div><div>dolar WIREDPAY</div><div>Cumpăra WIREDPAY on-line automat</div><div>WIREDPAY percepe</div><div>Debiteze contul WIREDPAY</div><div>ENI taxa WIREDPAY</div><div>WIREDPAY de încărcare rapidă</div><div>site de cumparaturi WIREDPAY</div><div>Schimb Vand WIREDPAY</div><div>schimbare WIREDPAY</div><div>WIREDPAY achiziție directă</div><div>Cumpăra momentul WIREDPAY</div><div>Un bani perfact la WIREDPAY</div><div>Converti bani pentru web WIREDPAY</div><div>Payeer devin WIREDPAY</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Cumpăra și încărcați ne-bani Ethereum Yandex WIREDPAY-payeer-okpay- link-ul de mai jos</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div>Cumpăra bani Yandex</div><div>Susținut de bani Yandex</div><div>Cumpăra bani automată Yandex</div><div>Cumpărături rapidă bani Yandex</div><div>cumpărare de impuls bani Yandex</div><div>cumpărare imediată bani Yandex</div><div>Yandex bani de cumpărare de dolari</div><div>Cumpăra bani online automate Yandex</div><div>Yandex taxa de bani</div><div>depozit de bani Yandex</div><div>bani Eni taxa Yandex</div><div>încărcare rapidă bani Yandex</div><div>site-ul de cumpărături bani Yandex</div><div>Cumpăra bani de schimb Yandex</div><div>schimbare bani Yandex</div><div>Cumpăra bani directe Yandex</div><div>Cumpăra moment de bani Yandex</div><div>bani perfact pentru a deveni bani Yandex</div><div>Converti bani de web pentru bani Yandex</div><div>Payeer convertit în bani Yandex</div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Cumpăra și încărcați ne-bani Ethereum Yandex WIREDPAY-payeer-okpay- link-ul de mai jos</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div> text/html 2017-02-19T10:49:47+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi Satın alma ve şarj yandex para-Ethereum-okpay-payeer-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4343 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Satın alma ve bize para-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdaki linki Yandex şarj</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div><div></div></a></div><div>Satın Ethereum</div><div>Elektrikli Ethereum</div><div>Otomatik Ethereum satın almak</div><div>Hızlı Alışveriş Ethereum</div><div>Darbe satın alma Ethereum</div><div>Ethereum anlık satın alma</div><div>Ethereum Doları</div><div>online otomatik Ethereum satın almak</div><div>Ethereum şarj</div><div>Şarj Hesap Ethereum</div><div>Eni şarj Ethereum</div><div>Hızlı şarj Ethereum</div><div>Ethereum alışveriş sitesi</div><div>Değişim Satın Ethereum</div><div>Ethereum değişiklik</div><div>Doğrudan satın alma Ethereum</div><div>an Ethereum satın almak</div><div>Bir perfact para Ethereum için</div><div>Ethereum web para dönüştürmek</div><div>Ethereum olmak Payeer</div><div>Ethereum için Bitcoins dönüştürmek</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Satın alma ve bize para-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdaki linki Yandex şarj</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>okpay satın almak</div><div>Elektrikli okpay</div><div>Otomatik okpay satın almak</div><div>Hızlı Alışveriş okpay</div><div>Darbe satın alma okpay</div><div>Hemen satın alma okpay</div><div>dolar okpay</div><div>online otomatik okpay satın almak</div><div>şarj Okpay</div><div>Şarj Hesap okpay</div><div>Eni şarj okpay</div><div>Hızlı şarj okpay</div><div>Alışveriş sitesi okpay</div><div>Değişim Satın okpay</div><div>Okpay değişiklik</div><div>Doğrudan satın alma okpay</div><div>an okpay satın almak</div><div>Bir perfact para okpay için</div><div>okpay web para dönüştürmek</div><div>okpay olmak Payeer</div><div>okpay haline Bitcoin</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Satın alma ve bize para-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdaki linki Yandex şarj</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div>payeer satın almak</div><div>Elektrikli payeer</div><div>Otomatik payeer satın almak</div><div>Hızlı Alışveriş payeer</div><div>Darbe satın alma payeer</div><div>Hemen satın alma payeer</div><div>dolar payeer</div><div>online otomatik payeer satın almak</div><div>Payeer şarj</div><div>Şarj Hesap payeer</div><div>Eni şarj payeer</div><div>Hızlı şarj payeer</div><div>Alışveriş sitesi payeer</div><div>Değişim Satın payeer</div><div>Payeer değişiklik</div><div>Doğrudan satın alma payeer</div><div>an payeer satın almak</div><div>Bir perfact para payeer için</div><div>payeer web para dönüştürmek</div><div>payeer olmak Payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Satın alma ve bize para-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdaki linki Yandex şarj</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>Satın WIREDPAY</div><div>Elektrikli WIREDPAY</div><div>Otomatik WIREDPAY satın almak</div><div>Hızlı Alışveriş WIREDPAY</div><div>Darbe satın alma WIREDPAY</div><div>Hemen satın alma WIREDPAY</div><div>dolar WIREDPAY</div><div>online otomatik WIREDPAY satın almak</div><div>şarj WIREDPAY</div><div>Şarj Hesap WIREDPAY</div><div>Eni şarj WIREDPAY</div><div>Hızlı şarj WIREDPAY</div><div>Alışveriş sitesi WIREDPAY</div><div>Değişim Satın WIREDPAY</div><div>WIREDPAY değişiklik</div><div>Doğrudan satın alma WIREDPAY</div><div>anı satın almak WIREDPAY</div><div>Bir perfact para WIREDPAY için</div><div>WIREDPAY web para dönüştürmek</div><div>WIREDPAY olmak Payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Satın alma ve bize para-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdaki linki Yandex şarj</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div>yandex para satın almak</div><div>Powered yandex para</div><div>Otomatik yandex para satın almak</div><div>Hızlı Alışveriş yandex para</div><div>Darbe alım yandex para</div><div>Hemen satın alma yandex para</div><div>dolar alış Yandex para</div><div>online otomatik yandex para satın almak</div><div>Yandex para şarj</div><div>Yandex para yatırma</div><div>Eni şarj yandex para</div><div>Hızlı şarj yandex para</div><div>Yandex para alışveriş sitesi</div><div>yandex para alışverişi satın almak</div><div>Yandex para değişimi</div><div>Doğrudan yandex para satın almak</div><div>an yandex para satın almak</div><div>Perfact para yandex para haline</div><div>Para Yandex web para dönüştürmek</div><div>Payeer para Yandex'e dönüştürüldü</div><div><br></div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Satın alma ve bize para-WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdaki linki Yandex şarj</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a> text/html 2017-02-19T10:44:40+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi شراء وشحن یاندكس الأموال Ethereum-okpay-payeer-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4342 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>شراء واتهام الولایات المتحدة یاندكس Ethereum المال WIREDPAY-payeer-okpay- على الرابط أدناه</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>شراء Ethereum</div><div>Ethereum بالطاقة</div><div>شراء Ethereum التلقائی</div><div>خیارات التسوق Ethereum</div><div>الدافع شراء Ethereum</div><div>شراء الفوری Ethereum</div><div>الدولار Ethereum</div><div>شراء Ethereum على الانترنت تلقائی</div><div>تهمة Ethereum</div><div>Ethereum حساب المسؤول</div><div>اینی تهمة Ethereum</div><div>سریع الشحن Ethereum</div><div>موقع التسوق Ethereum</div><div>صرف یبیع Ethereum</div><div>تغییر Ethereum</div><div>Ethereum شراء مباشرة</div><div>شراء حظة Ethereum</div><div>والمال perfact إلى Ethereum</div><div>تحویل المال على شبكة الإنترنت لEthereum</div><div>Payeer تصبح Ethereum</div><div>تحویل bitcoins إلى Ethereum</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>شراء واتهام الولایات المتحدة یاندكس Ethereum المال WIREDPAY-payeer-okpay- على الرابط أدناه</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>شراء okpay</div><div>okpay بالطاقة</div><div>شراء okpay التلقائی</div><div>okpay التسوق السریع</div><div>الدافع شراء okpay</div><div>فوری okpay شراء</div><div>okpay الدولار</div><div>شراء okpay على الانترنت تلقائی</div><div>Okpay تهمة</div><div>okpay حساب المسؤول</div><div>اینی تهمة okpay</div><div>سریع الشحن okpay</div><div>okpay موقع التسوق</div><div>صرف یبیع okpay</div><div>تغییر Okpay</div><div>okpay شراء مباشرة</div><div>شراء حظة okpay</div><div>والمال perfact إلى okpay</div><div>تحویل المال على شبكة الإنترنت لokpay</div><div>Payeer تصبح okpay</div><div>بیتكوین تصبح okpay</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">شراء واتهام الولایات المتحدة یاندكس Ethereum المال WIREDPAY-payeer-okpay- على الرابط أدناه</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div><br></div><div>شراء payeer</div><div>payeer بالطاقة</div><div>شراء payeer التلقائی</div><div>payeer التسوق السریع</div><div>الدافع شراء payeer</div><div>فوری payeer شراء</div><div>payeer الدولار</div><div>شراء payeer على الانترنت تلقائی</div><div>تهمة Payeer</div><div>payeer حساب المسؤول</div><div>اینی تهمة payeer</div><div>سریع الشحن payeer</div><div>payeer موقع التسوق</div><div>صرف یبیع payeer</div><div>تغییر Payeer</div><div>payeer شراء مباشرة</div><div>شراء حظة payeer</div><div>والمال perfact إلى payeer</div><div>تحویل المال على شبكة الإنترنت لpayeer</div><div>Payeer تصبح payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">شراء واتهام الولایات المتحدة یاندكس Ethereum المال WIREDPAY-payeer-okpay- على الرابط أدناه</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div><br></div><div>شراء WIREDPAY</div><div>WIREDPAY بالطاقة</div><div>شراء WIREDPAY التلقائی</div><div>WIREDPAY التسوق السریع</div><div>الدافع شراء WIREDPAY</div><div>فوری WIREDPAY شراء</div><div>WIREDPAY الدولار</div><div>شراء WIREDPAY على الانترنت تلقائی</div><div>WIREDPAY تهمة</div><div>WIREDPAY حساب المسؤول</div><div>اینی تهمة WIREDPAY</div><div>سریع الشحن WIREDPAY</div><div>WIREDPAY موقع التسوق</div><div>صرف یبیع WIREDPAY</div><div>تغییر WIREDPAY</div><div>WIREDPAY شراء مباشرة</div><div>شراء حظة WIREDPAY</div><div>والمال perfact إلى WIREDPAY</div><div>تحویل المال على شبكة الإنترنت لWIREDPAY</div><div>Payeer تصبح WIREDPAY</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>شراء واتهام الولایات المتحدة یاندكس Ethereum المال WIREDPAY-payeer-okpay- على الرابط أدناه</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div>شراء یاندكس المال</div><div>مدعوم المال یاندكس</div><div>شراء المال یاندكس التلقائی</div><div>التسوق سریع المال یاندكس</div><div>شراء دفعة المال یاندكس</div><div>شراء الفوری المال یاندكس</div><div>یاندكس المال لشراء دولار</div><div>شراء المال یاندكس على الانترنت التلقائی</div><div>یاندكس تهمة المال</div><div>یاندكس إیداع الأموال</div><div>المال اینی تهمة یاندكس</div><div>الشحن السریع المال یاندكس</div><div>موقع یاندكس التسوق المال</div><div>شراء یاندكس الصرافة</div><div>یاندكس تغییر المال</div><div>شراء المال یاندكس المباشر</div><div>شراء حظة یاندكس المال</div><div>المال Perfact لتصبح یاندكس المال</div><div>تحویل المال على شبكة الإنترنت لیاندكس المال</div><div>تحویل Payeer إلى یاندكس المال</div><div><br></div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">شراء واتهام الولایات المتحدة یاندكس Ethereum المال WIREDPAY-payeer-okpay- على الرابط أدناه</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a> text/html 2017-02-19T10:41:21+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi Almaq və doldurulması Yandex pul Ethereum-okpay-payeer-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4341 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Almaq və bizə pul WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdakı link Yandex tapşırılsın</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div><div></div></a></div><div>Buy Ethereum</div><div>Powered Ethereum</div><div>avtomatik Ethereum Almaq</div><div>Quick Shopping Ethereum</div><div>Impulse satın Ethereum</div><div>Ethereum ani alınması</div><div>Ethereum Dollar</div><div>online avtomatik Ethereum Almaq</div><div>Ethereum pulsuz</div><div>Charge Account Ethereum</div><div>Eni pulsuz Ethereum</div><div>Fast şarj Ethereum</div><div>Ethereum alış-veriş site</div><div>Exchange Buy Ethereum</div><div>Ethereum dəyişiklik</div><div>Direct alınması Ethereum</div><div>an Ethereum Almaq</div><div>A perfact pul Ethereum üçün</div><div>Ethereum web pul Convert</div><div>Ethereum olmaq Payeer</div><div>Ethereum üçün bitcoins Convert</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Almaq və bizə pul WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdakı link Yandex tapşırılsın</div></a></div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a><div>okpay Almaq</div><div>Powered okpay</div><div>avtomatik okpay Almaq</div><div>Quick Shopping okpay</div><div>Impulse satın okpay</div><div>Dərhal alış okpay</div><div>Dollar okpay</div><div>online avtomatik okpay Almaq</div><div>tapşırılsın Okpay</div><div>Charge Account okpay</div><div>Eni pulsuz okpay</div><div>Fast şarj okpay</div><div>Shopping site okpay</div><div>Exchange Buy okpay</div><div>Okpay dəyişiklik</div><div>Direct alınması okpay</div><div>an okpay Almaq</div><div>A perfact pul okpay üçün</div><div>okpay web pul Convert</div><div>okpay olmaq Payeer</div><div>okpay olmaq Bitcoin</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Almaq və bizə pul WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdakı link Yandex tapşırılsın</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div>payeer Almaq</div><div>Powered payeer</div><div>avtomatik payeer Almaq</div><div>Quick Shopping payeer</div><div>Impulse satın payeer</div><div>Dərhal alış payeer</div><div>Dollar payeer</div><div>online avtomatik payeer Almaq</div><div>Payeer pulsuz</div><div>Charge Account payeer</div><div>Eni pulsuz payeer</div><div>Fast şarj payeer</div><div>Shopping site payeer</div><div>Exchange Buy payeer</div><div>Payeer dəyişiklik</div><div>Direct alınması payeer</div><div>an payeer Almaq</div><div>A perfact pul payeer üçün</div><div>payeer web pul Convert</div><div>payeer olmaq Payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Almaq və bizə pul WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdakı link Yandex tapşırılsın</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>Buy WIREDPAY</div><div>Powered WIREDPAY</div><div>avtomatik WIREDPAY Almaq</div><div>Quick Shopping WIREDPAY</div><div>Impulse satın WIREDPAY</div><div>Dərhal alış WIREDPAY</div><div>Dollar WIREDPAY</div><div>online avtomatik WIREDPAY Almaq</div><div>tapşırılsın WIREDPAY</div><div>Charge Account WIREDPAY</div><div>Eni pulsuz WIREDPAY</div><div>Fast şarj WIREDPAY</div><div>Shopping site WIREDPAY</div><div>Exchange Buy WIREDPAY</div><div>WIREDPAY dəyişiklik</div><div>Direct alınması WIREDPAY</div><div>an Almaq WIREDPAY</div><div>A perfact pul WIREDPAY üçün</div><div>WIREDPAY web pul Convert</div><div>WIREDPAY olmaq Payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Almaq və bizə pul WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdakı link Yandex tapşırılsın</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div>yandex pul Almaq</div><div>Powered yandex pul</div><div>avtomatik yandex pul Almaq</div><div>Quick Shopping yandex pul</div><div>Impulse alınması yandex pul</div><div>Dərhal alış yandex pul</div><div>dollar satın Yandex pul</div><div>online avtomatik yandex pul ala</div><div>Yandex pul pulsuz</div><div>Yandex pul əmanət</div><div>Eni pulsuz yandex pul</div><div>Fast şarj yandex pul</div><div>Yandex pul alış-veriş site</div><div>yandex pul mübadiləsi Almaq</div><div>Yandex pul dəyişiklik</div><div>Birbaşa yandex pul Almaq</div><div>an yandex pul Almaq</div><div>Perfact pul Yandex pul olmaq</div><div>pul Yandex web pul Convert</div><div>Payeer pul Yandex çevrilir</div><div><br></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Almaq və bizə pul WIREDPAY-payeer-okpay- Ethereum aşağıdakı link Yandex tapşırılsın</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div> text/html 2017-02-19T10:40:34+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi Купить и зарядки Яндексу денег Эфириума-OKPAY-payeer-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4340 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>Купить Эфириума</div><div>Работает Эфириума</div><div>Купить автоматический Эфириума</div><div>Быстрый Магазины Эфириума</div><div>Импульс покупки Эфириума</div><div>Эфириума Мгновенная покупка</div><div>Эфириума доллар</div><div>Купить онлайн автомат Эфириума</div><div>Эфириума заряд</div><div>Заряд Эфириума Счет</div><div>Eni плата Эфириума</div><div>Быстрая зарядка Эфириума</div><div>Эфириума торговый сайт</div><div>Обмен Купить Эфириума</div><div>Эфириума изменить</div><div>Прямая покупка Эфириума</div><div>Купить момент Эфириума</div><div>Perfact деньги Эфириума</div><div>Преобразование веб-деньги Эфириума</div><div>Payeer стать Эфириума</div><div>Преобразование Bitcoins в Эфириума</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div><div>Купить OKPAY</div><div>Работает OKPAY</div><div>Купить автоматический OKPAY</div><div>Быстрый Магазины OKPAY</div><div>Импульс покупки OKPAY</div><div>Немедленная покупка OKPAY</div><div>доллар OKPAY</div><div>Купить онлайн автомат OKPAY</div><div>OKPAY зарядки</div><div>OKPAY необходимо оплатить счет</div><div>Eni плата OKPAY</div><div>Быстрая зарядка OKPAY</div><div>Торговый сайт OKPAY</div><div>Обмен Купить OKPAY</div><div>OKPAY изменить</div><div>Прямая покупка OKPAY</div><div>Купить момент OKPAY</div><div>Perfact деньги OKPAY</div><div>Преобразование веб-деньги OKPAY</div><div>Payeer стать OKPAY</div><div>Bitcoin стать OKPAY</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div><div>Купить payeer</div><div>Работает payeer</div><div>Купить автоматический payeer</div><div>Быстрый Магазины payeer</div><div>Импульс покупки payeer</div><div>Немедленная покупка payeer</div><div>доллар payeer</div><div>Купить онлайн автомат payeer</div><div>Payeer заряд</div><div>payeer Charge Счет</div><div>Eni плата payeer</div><div>Быстрая зарядка payeer</div><div>Торговый сайт payeer</div><div>Обмен Купить payeer</div><div>изменение Payeer</div><div>Прямая покупка payeer</div><div>Купить момент payeer</div><div>Perfact деньги payeer</div><div>Преобразование веб-деньги payeer</div><div>Payeer стать payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</div></a></div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div><div><br></div><div>КупитьWIREDPAY</div><div>Работает WIREDPAY</div><div>Купить автоматический WIREDPAY</div><div>Быстрый Магазины WIREDPAY</div><div>Импульс покупки WIREDPAY</div><div>Немедленная покупка WIREDPAY</div><div>доллар WIREDPAY</div><div>Купить онлайн автомат WIREDPAY</div><div>WIREDPAY зарядки</div><div>Заряд WIREDPAY Счет</div><div>Eni плата WIREDPAY</div><div>Быстрая зарядка WIREDPAY</div><div>Торговый сайт WIREDPAY</div><div>Обмен Купить WIREDPAY</div><div>WIREDPAY изменить</div><div>Прямая покупка WIREDPAY</div><div>Купить момент WIREDPAY</div><div>Perfact деньги WIREDPAY</div><div>Преобразование веб-деньги WIREDPAY</div><div>Payeer стать WIREDPAY</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</div></a></div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div><div><br></div><div>Купить Яндексом деньги</div><div>Работает Яндекс Деньги</div><div>Купить автоматические Яндексом деньги</div><div>Быстрый Магазины Яндексу деньги</div><div>Импульс покупке Яндексом деньги</div><div>Немедленная покупка денег Яндексу</div><div>Яндекс деньги скупать доллары</div><div>Купить онлайн автомат Яндексом деньги</div><div>Яндекс деньги заряд</div><div>денежный депозит Яндекс</div><div>Eni плата Яндекс Деньги</div><div>Быстрая зарядка Яндексу деньги</div><div>Яндекс деньги торговый сайт</div><div>Купить Яндексом обмен денег</div><div>Изменение деньги Яндекс</div><div>Купить прямые деньги Яндексом</div><div>Купить момент Яндексом деньги</div><div>Perfact деньги, чтобы стать Яндексу деньги</div><div>Преобразование веб-деньги Яндекс деньги</div><div>Payeer превращается в деньги Яндексом</div><div><br></div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div> text/html 2017-02-19T10:37:34+01:00 exchangehadi.mihanblog.com exchange hadi Купить и зарядки Яндексу денег Эфириума-OKPAY-WIREDPAY http://exchangehadi.mihanblog.com/post/4339 <div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div>Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</div><div><br></div><div>http://exchangehadi.ir/extrapage/change</div></a></div><div><br></div><div>Купить Эфириума</div><div>Работает Эфириума</div><div>Купить автоматический Эфириума</div><div>Быстрый Магазины Эфириума</div><div>Импульс покупки Эфириума</div><div>Эфириума Мгновенная покупка</div><div>Эфириума доллар</div><div>Купить онлайн автомат Эфириума</div><div>Эфириума заряд</div><div>Заряд Эфириума Счет</div><div>Eni плата Эфириума</div><div>Быстрая зарядка Эфириума</div><div>Эфириума торговый сайт</div><div>Обмен Купить Эфириума</div><div>Эфириума изменить</div><div>Прямая покупка Эфириума</div><div>Купить момент Эфириума</div><div>Perfact деньги Эфириума</div><div>Преобразование веб-деньги Эфириума</div><div>Payeer стать Эфириума</div><div>Преобразование Bitcoins в Эфириума</div><div>-------------------------------------------------- -------------</div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div><div>Купить OKPAY</div><div>Работает OKPAY</div><div>Купить автоматический OKPAY</div><div>Быстрый Магазины OKPAY</div><div>Импульс покупки OKPAY</div><div>Немедленная покупка OKPAY</div><div>доллар OKPAY</div><div>Купить онлайн автомат OKPAY</div><div>OKPAY зарядки</div><div>OKPAY необходимо оплатить счет</div><div>Eni плата OKPAY</div><div>Быстрая зарядка OKPAY</div><div>Торговый сайт OKPAY</div><div>Обмен Купить OKPAY</div><div>OKPAY изменить</div><div>Прямая покупка OKPAY</div><div>Купить момент OKPAY</div><div>Perfact деньги OKPAY</div><div>Преобразование веб-деньги OKPAY</div><div>Payeer стать OKPAY</div><div>Bitcoin стать OKPAY</div><div>-------------------------------------------------- -------------------</div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div><div>Купить payeer</div><div>Работает payeer</div><div>Купить автоматический payeer</div><div>Быстрый Магазины payeer</div><div>Импульс покупки payeer</div><div>Немедленная покупка payeer</div><div>доллар payeer</div><div>Купить онлайн автомат payeer</div><div>Payeer заряд</div><div>payeer Charge Счет</div><div>Eni плата payeer</div><div>Быстрая зарядка payeer</div><div>Торговый сайт payeer</div><div>Обмен Купить payeer</div><div>изменение Payeer</div><div>Прямая покупка payeer</div><div>Купить момент payeer</div><div>Perfact деньги payeer</div><div>Преобразование веб-деньги payeer</div><div>Payeer стать payeer</div><div>-------------------------------------------------- -----------------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</div></a></div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div><div><br></div><div>КупитьWIREDPAY</div><div>Работает WIREDPAY</div><div>Купить автоматический WIREDPAY</div><div>Быстрый Магазины WIREDPAY</div><div>Импульс покупки WIREDPAY</div><div>Немедленная покупка WIREDPAY</div><div>доллар WIREDPAY</div><div>Купить онлайн автомат WIREDPAY</div><div>WIREDPAY зарядки</div><div>Заряд WIREDPAY Счет</div><div>Eni плата WIREDPAY</div><div>Быстрая зарядка WIREDPAY</div><div>Торговый сайт WIREDPAY</div><div>Обмен Купить WIREDPAY</div><div>WIREDPAY изменить</div><div>Прямая покупка WIREDPAY</div><div>Купить момент WIREDPAY</div><div>Perfact деньги WIREDPAY</div><div>Преобразование веб-деньги WIREDPAY</div><div>Payeer стать WIREDPAY</div><div>-------------------------------------------------- -----------------</div><div>&nbsp;<a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><div style="display: inline !important;">Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</div></a></div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div><div><br></div><div>Купить Яндексом деньги</div><div>Работает Яндекс Деньги</div><div>Купить автоматические Яндексом деньги</div><div>Быстрый Магазины Яндексу деньги</div><div>Импульс покупке Яндексом деньги</div><div>Немедленная покупка денег Яндексу</div><div>Яндекс деньги скупать доллары</div><div>Купить онлайн автомат Яндексом деньги</div><div>Яндекс деньги заряд</div><div>денежный депозит Яндекс</div><div>Eni плата Яндекс Деньги</div><div>Быстрая зарядка Яндексу деньги</div><div>Яндекс деньги торговый сайт</div><div>Купить Яндексом обмен денег</div><div>Изменение деньги Яндекс</div><div>Купить прямые деньги Яндексом</div><div>Купить момент Яндексом деньги</div><div>Perfact деньги, чтобы стать Яндексу деньги</div><div>Преобразование веб-деньги Яндекс деньги</div><div>Payeer превращается в деньги Яндексом</div><div><br></div><div><div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">Купить и зарядить нас Яндексом деньги WIREDPAY-payeer-okpay- Эфириума по приведенной ниже ссылке</a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://exchangehadi.ir/extrapage/change" target="" title="">http://exchangehadi.ir/extrapage/change</a></div></div></div><div><br></div>